fbpx
wtorek, 30 maja, 2023

Robert Azembski

Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

- REKLAMA -

Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorców i rolników

Wraca tzw. kredyt ekologiczny. Będą mogli ubiegać się o niego mikro-, mali i średniej wielkości przedsiębiorcy spełniający podstawowy warunek, czyli posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Pieniądze z kredytu wolno będzie przeznaczyć na termomodernizację budynków firmowych oraz zakupy instalacji PV, PC i innych OZE. Dofinansowana może zostać nawet rekuperacja i wymiana oświetlenia na LED. W ramach dotacji można będzie także wymienić stare i energochłonne parki maszynowe na nowe i dzięki temu bardziej efektywne energetycznie, jak również całe instalacje CO+CWU i systemy...

Uwaga! Nadchodzi cyfrowa demencja

„Cyfrowa demencja” to już druga książka znanego w Europie Manfreda Spitzera, niemieckiego lekarza psychiatry i neurobiologa, w której ostrzega przed bezkrytycznym wprowadzaniem komputerów oraz innych narzędzi cyfrowej „pomocy” do szkół. Zwłaszcza do szkół podstawowych i średnich. Z faktu, że komputery dostarczają informacji wyciągany jest błędny wniosek, że stanowią idealne narzędzie nauczania. Tymczasem nie tylko nie pomagają w nauce, ale wręcz szkodzą. Zwolnieni z myślenia Liczne badania naukowe, na które powołuje się Manferd Spitzer w swojej pracy dowodzą, że laptopy i tablice...

NIK: system elektronicznej egzekucji długów nie zadziałał

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji państwowej w założeniu miała pomóc wierzycielom upraszczając windykację dzięki elektronicznemu przekazywaniu tytułów wykonawczych. Niestety, uruchomiona z niemal rocznym opóźnieniem służąca temu specjalna aplikacja (eTW) nie zadziałała – zwłaszcza początkowo – jak należy. W efekcie wielu wierzycieli pozbawiono możliwości dostępu lub prawidłowego wystawiania tytułów wykonawczych. Elektroniczny tytuł wykonawczy Tytuł wykonawczy – upraszczając – jest to dokument sporządzony przez wierzyciela, na podstawie którego wszczyna się postępowanie egzekucyjne długu. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o...

Elektryki są i będą drogie oraz nieekologiczne

Kraje stawiające na rynek EV poprzez politykę subwencji czy ulg podatkowych przyznawanych na zakup samochodu elektrycznego czeka szereg problemów – ostrzega w najnowszej analizie Instytut Misesa. Rynek EV rzeczywiście dość dynamicznie rośnie. Zwłaszcza poza Polską. Widać już jednak, że będzie zaburzany przez unijne i lokalne państwowe regulacje. Nowe przepisy wywołają negatywne efekty na dwa sposoby. Po pierwsze przed samym rokiem 2035, czyli wejściem w życie zakazu sprzedaży aut spalinowych, sztucznie wzrośnie popyt na używane samochody o tradycyjnym napędzie doprowadzając...

Czego brakuje polskiemu rolnictwu

Gospodarstwa rolne, zwłaszcza te małoobszarowe i ekologiczne, nareszcie zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę w polskiej gospodarce. Chociaż udział krajowych produktów na rynku wewnętrznym stale i systematycznie rośnie, nadal mamy poważny dystans do nadrobienia względem wielu innych krajów unijnych. Z jednej strony potrzebne jest chronienie rolników przed zakusami ekologistów chcących zlikwidować hodowle i niektóre uprawy, z drugiej przed takimi błędami jak wpuszczenie taniej konkurencji z innych krajów. Z trzeciej – wspieranie rozwoju polskiego eksportu na europejskim i światowych rynkach. Patriotyzm nie...

Nowy raport EY: dotujemy zagranicznych przedsiębiorców

Ci, którzy twierdzą, że w Polsce inwestycje kuleją nie mają racji: według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) zeszły rok okazał się pod tym względem inwestycji zagranicznych w Polsce wręcz rekordowy. Zagraniczne firmy zainwestowały u nas aż 3,7 mld złotych (o 37,04 proc. niż w roku 2020). Oprócz wartości rośnie też liczba projektów – pozytywną decyzję inwestycyjną uzyskało w zeszłym roku 126 z nich, tj. o 20 proc. więcej względem roku poprzedniego. Parcie na elektromobilność Rozwijają się zwłaszcza sektory gospodarki uznawane...

Czy polscy przedsiębiorcy najgorsze mają już za sobą?

O tym, że mikro i małe firmy mają coraz większe obawy co do swojej przyszłości pisaliśmy niedawno. Z drugiej jednak strony firmy prowadzące już nieco rozleglejszą działalność – średniej wielkości i duże – mówią o dającym się już wyraźnie odczuć polepszaniu koniunktury. Mocno trzymają się zwłaszcza firmy rodzinne. Lepsza płynność, sprzedaż i inwestycje Przedsiębiorcy średniej wielkości i duzi z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość – wskazuje ostatnie badanie pod nazwą Bibby MSP Indeks. Lepszej sprzedaży spodziewają się przede wszystkim przewoźnicy...

Producenci będą płacić za zaśmiecanie miast?

To producent już wkrótce będzie miał płacić za zaśmiecanie ulic, placów miejskich, parków i innych terenów publicznych wyrobami z tworzyw sztucznych. Idea jest szczytna, a rozwiązanie problemu zaśmiecania przestrzeni publicznej przez nałożenie opłat na samych „śmieciuchów” wydaje się być naturalne: za sprzątanie płaci ten, kto brudzi. Nowe opłaty za śmieci plastikowe mają być odpowiedzią na wymogi unijnej dyrektywy „plastikowej” (SUP) i jej praktyczną implementacją do polskiego prawa. Trwają ostatnie prace nad rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska, które miałoby –...

Bez żadnych ograniczeń przy cesji faktoringowej

Niektóre sieci handlowe, szczególnie te duże, w umowach handlowych z przedsiębiorcami mają zwyczaj zakazywać cesji wierzytelności na firmę faktoringową. Może mieć przykre następstwa dla przedsiębiorcy. Niedawno jedna z takich sieci wyraziła jednak zgodę na ich nabycie przez faktora. Na całe szczęście dla przedsiębiorcy... Gdy zaczynają się problemy Dokąd współpraca sieci z przedsiębiorcą układała się dobrze, problemu nie było. W pewnym jednak momencie sieć odmówiła firmie zapłaty za usługi. Dlaczego? Bo stwierdziła, że pieniądze przedsiębiorcy transportowemu już się nie należą, gdyż samodzielnie...

Pieniądze na wsparcie lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw

Wsparcie dla podkarpackich gmin Przedsiębiorcy MŚP z przygranicznych gmin Podkarpacia, którzy chcą rozwijać swoje firmy już niedługo będą mogli skorzystać z nowego, specjalnego programu wsparcia działalności. Podstawowym warunkiem, który będzie uprawniał do skorzystania z finansowania na preferencyjnych warunkach, będzie posiadanie siedziby lub oddziału na przygranicznym obszarze. Przedsiębiorca będzie musiał także wykazać, że wsparcie zostanie przeznaczone na przykład na rozbudowę zakładu czy dywersyfikację jego produktów i usług. Pieniądze pochodzące z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (FEP) mogą także zostać...

Firmy transportowe mocno odbiły się od dna

Transportowcy i transport oraz cała gospodarka mogą mieć powody do zadowolenia: sytuacja w tym segmencie gospodarki jest coraz lepsza. Przybywa zamówień. Inwestycje są realizowane na wysokim poziomie, a płynność jest całkiem dobra. Także popyt na kredyt utrzymuje się na stałym poziomie.– Po raz pierwszy od ponad roku subindeks branżowy naszego Barometru dla transportu wyniósł powyżej 50 pkt. Ostatni taki wynik odnotowaliśmy pod koniec 2021 roku – komentuje wyniki sektora transportowego Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. W transporcie lepiej niż gdzie...

Jak utrudnia się przedsiębiorcom płacenie gotówką

W ramach pakietu ustaw tzw. Polskiego Ładu wprowadzone zostały dla przedsiębiorców nowe limity płatności gotówką – po wielu dyskusjach na ten rok jest to 15 tys. złotych. Od 1 stycznia 2024 roku limit dla transakcji gotówkowych wynosić ma zaledwie 8 tys. złotych brutto dla transakcji pomiędzy firmami. Maksymalna kwota 20 tys. złotych brutto możliwa do uregulowania w formie gotówkowej dotyczyć będzie z kolei transakcji przeprowadzanej przez osobę prywatną (fizyczną) z przedsiębiorcą. Coraz więcej wykluczonych finansowo Nie ma co się oszukiwać: to...

Rzecznik MŚP na kolejnym froncie walki z ZUS

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz uważa, że nie powinno być takich sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest w świetle prawa spółką wieloosobową, ale w przyszłości i nagle może zostać uznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za spółkę jednoosobową i to jedynie w trybie nieopartej na wyraźnych przesłankach decyzji organu rentowego. Takie działanie byłoby sprzeczne z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niezgodne z wpisem w KRS, gdzie firma widnieje jako spółka będąca własnością kilku osób.– ZUS jawi się jako państwo w...

Unia Europejska zapłaci za zamykanie rolniczych biznesów

W ramach nowych programów holenderskiego rządu nazywanych „LBV” oraz „LBV plus” rolnicy będą musieli wyrazić zgodę na ostateczne i nieodwracalne zamknięcie swoich gospodarstw. By otrzymać, a potem utrzymać rekompensaty, obowiązywać ich będzie zakaz rozpoczynania tej samej działalności hodowlanej w innym miejscu w Holandii. Presja jest ogromna, sącząca się także z mediów głównego nurtu. Za dużo azotu? Ograniczymy! Rządowe programy „antyazotowe” mają działać co najmniej do lutego 2028 roku. Są adresowane do małych i średnich hodowców zwierząt gospodarskich na tzw. przeciążonych obszarach...

- REKLAMA -