Jednym z istotniejszych wydarzeń pierwszej połowy lutego była ósma edycja Dyplomatycznego Otwarcia Roku zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą pod patronatem honorowym czterech ministerstw: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
„Forum Polskiej Gospodarki” przyjęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Fot. materiały KIG

Hasłem tegorocznej, ósmej edycji DOR, czyli spotkania Krajowej Izby Gospodarczej z korpusem dyplomatycznym było „Ku lepszej przyszłości”. Moderujący spotkanie w warszawskim Centrum Olimpijskim ambasador Jerzy Drożdż, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG, zwrócił uwagę na fakt, że pandemia, zerwanie globalnych łańcuchów dostaw, wzrost cen surowców energetycznych oraz agresja Rosji na Ukrainę, istotnie wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw zmuszając je do znaczących zmian strategii. Zwłaszcza te handlujące z zagranicą z kolejnych kryzysów w większości wychodzą obronną ręką.

Międzynarodowa współpraca ekonomiczna

Spotkanie, na którym było obecnych kilkuset polskich przedsiębiorców, reprezentantów najważniejszych instytucji publicznych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych, zainaugurowało wystąpienie Prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego oraz Marka Kłoczko, Prezesa KIG.

Fot. materiały KIG

Paweł Szrot, Sekretarz Stanu w Gabinecie Prezydenta RP przekazał list prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników.
– Cieszę się, że kolejny rok z rzędu odnotowaliśmy wzrost gospodarczy, a także wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce – napisał prezydent Andrzej Duda. Prezydent napisał też, że realizacja promowanych przez niego i polskich partnerów inicjatyw infrastrukturalnych w ramach Partnerstwa Trójmorza sprzyja rozwojowi kontaktów eksportowych, pozwalając wypracować rozwiązania międzynarodowe wspierające współpracę ekonomiczną oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności.

Rośnie eksport i inwestycje

Przemawiający oficjele wysoko ocenili potencjał polskiego eksportu, którego wartość przekroczyła w zeszłym roku psychologiczną barierę 300 mld euro, odnotowując jeden z najlepszych wyników w całej UE. Od momentu wejścia do Unii Europejskiej nasz eksport wzrósł aż czterokrotnie.
– Polski eksport mierzy się z szeregiem wyzwań, z zerwanymi łańcuchami dostaw, z koniecznością transformacji (w tym cyfryzacji) oraz ze skutkami barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę – napisał w liście do zebranych premier Mateusz Morawiecki. Jednak – jak to wyraził premier: „naszym zadaniem jest zwiększenie w nim udziału wyrobów wysokoprzetworzonych”.

Premier Morawicki za szczególnie ważne uznał „wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wspieranie polskich eksporterów, a także kluczowych inwestycji dla polskiej gospodarki”. Przyznał, że są one w sposób wymierny wspierane przez KIG. Pomimo najpierw pandemii COVID-19, a potem agresji Rosji na Ukrainę Polska – w ocenie premiera – odnotowuje cały czas wzrost inwestycji zagranicznych, a istotny wzrost potrzebny jest zwłaszcza w takich branżach, jak elektromobilność czy branża wodorowa.
Według wstępnych danych, inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce sięgnęły na koniec ubiegłego roku 3,7 mld euro.

Dwa lata dynamicznych zmian

Fot. materiały KIG

W opinii Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii, ostatnie dwa lata były okresem dynamicznych zmian w polskiej gospodarce. Zmiany te zarazem były wyzwaniami. Przedsiębiorcy musieli na nie reagować bardzo szybko, dostrzegając w nich dla siebie również szanse. Taką szansą dla polskich firm będzie także odbudowa Ukrainy po zniszczeniach wojennych.
– Ministerstwo prowadzi warsztaty branżowe, które przy wsparciu KUKE i BGK pozwolą polskim firmom uczestniczyć w odbudowie Ukrainy – poinformował minister Waldemar Buda.

Zdaniem Wojciecha Gerwela, podsekretarza stanu ds. współpracy ekonomicznej, Narodów Zjednoczonych oraz polityki azjatyckiej MSZ, nasze służby dyplomatyczne będą nadal wspierać polskie firmy w promocji ich aktywności za granicą. MSZ i KIG podpisały niedawno umowę mającą na celu wsparcie promocji polskich firm za granicą i ich internacjonalizacji.

relacjonował Robert Azembski


Materiał opublikowany w ramach Patronatu Medialnego „Forum Polskiej Gospodarki”

Poprzedni artykułEnergetyczne wsparcie rządu dla MŚP pozorne i spóźnione?
Następny artykułJak ma wyglądać nowe oblicze polskiej energetyki