fbpx
piątek, 19 lipca, 2024
Strona głównaFinanseKredyty raczej nie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kredyty raczej nie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Banki boją się kredytować małe i średnie firmy zaliczając je do bardziej ryzykownych i narażonych na bankructwo. Spośród przedsiębiorstw utworzonych jeszcze około 2018 roku najniższe wskaźniki przeżycia pierwszego roku odnotowano w sekcjach takich jak „kultura i rekreacja” oraz „zakwaterowanie i gastronomia”. Banki unikają firm z branży gastronomicznej, hotelarskiej, transportowej, meblarskiej oraz automotive.

Sektor usług i handlu nie tylko najbardziej odczuł skutki epidemii COVID-19, ale ma teraz duży kłopot z bankami. Według raportu NBP te instytucje finansowe coraz bardziej zaostrzają warunki udzielania kredytów. Odmowa przyznania finansowania spotyka przede wszystkim firmy działające w branżach zagrożonych kryzysem wywołanym przez pandemię oraz takie, które już odczuły finansowe skutki koronawirusa.

Tak źle nie było od czasu kryzysu z 2009 roku. Długoterminowe kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw praktycznie przestały istnieć. Bywają sytuacje gdy firma, która jeszcze przed wybuchem pandemii zaczęła starania o uzyskanie kredytu, dziś otrzymuje informację o zawieszeniu całej procedury z uwagi na wstrzymanie akcji kredytowej banku w tym segmencie rynku. Nierzadkie są też odmowy udzielenia finansowania bez jasnego uzasadnienia. Ponieważ same firmy nie wiedzą, co będzie dalej, wstrzymują się z podejmowaniem decyzji o inwestowaniu, w związku z czym nie potrzebują kredytu – to jest druga strona medalu.

Czego oczekuje bank

W przypadku małych i średnich firm banki zaostrzyły minimalne kryteria określające ich zdolność kredytową czyli te, które pozwalają uzyskać kredyt. Nierzadko jednak bank finansowanie przyzna, ale już na znacznie gorszych warunkach niż przed epidemią. Banki obniżają maksymalną kwotę kredytu oraz podnoszą swoje wymagania odnośnie zabezpieczenia. Skróceniu ulega także maksymalny okres kredytowania. Właściciele firm obserwują przy tym rosnące, pozaodsetkowe koszty kredytu w postaci różnego rodzaju opłat i prowizji, które są nakładane lub tylko podwyższane i to w najmniej oczekiwanych momentach.

Banki zwiększyły także swoje oczekiwania i wymagania odnośnie poziomu zysku, który firma wypracowuje oraz dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Już sam spadek przychodów i niepewność co do ich wysokości w kolejnych miesiącach oraz potencjalna utrata należności są dla banku sygnałem, żeby przy udzielaniu kredytu być co najmniej wstrzemięźliwym. Natomiast wykazane straty mogą skazać firmę na zupełną blokadę kredytu właśnie w czasie, gdy najbardziej oczekuje pomocy finansowej.

– Rozpatrując wniosek o kredyt, bank szacuje ryzyko transakcji, tj. niebezpieczeństwo niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty swoich zobowiązań. W związku z pandemią pogorszyła się ogólna sytuacja gospodarcza w kraju oraz w niektórych branżach i istnieje ryzyko, że może ona ulec dalszemu pogorszeniu lub długo nie wrócić do stanu wyjściowego – mówi Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny w Podlaskim Funduszu Kapitałowym. – Może to mieć również wpływ na obniżenie jakości istniejącego portfela kredytowego banków. To sprawia, że ryzyko banku staje się wyższe, a dostępność kredytów spada.

Zagrożone branże niemile widziane

Raport NBP tylko potwierdza, że wśród przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej przez banki już w pierwszym kwartale 2020 roku znalazły się: pogorszenie się sytuacji gospodarczej, niezadowalające wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz działalność w zagrożonych branżach. Według PARP, w 2019 roku najwięcej firm powstało w działach gospodarki takich jak budownictwo: (20,9 proc. ogółu nowo powstałych firm), handel (16,1 proc.), a następnie w działalnościach: profesjonalnej, naukowej i technicznej (10,7 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (7,2 proc.). Dziś często są to branże uznawane za najbardziej narażone na kryzys. Dla banków ryzykowne stały się zwłaszcza: branża budowlana, gastronomiczna, hotelarska, transportowa, meblarska, automotive oraz obszary takie jak handel detaliczny, kultura i rozrywka.
Z wysokim poziomem ryzyka związane są również branże i firmy uzależnione w znacznym stopniu od importu z Chin.
Oczywiście poszczególne banki kierują się własnymi strategiami, a część z nich nigdy nie była nastawiona na finansowanie MŚP. Monitorują także udział kredytów zagrożonych w obecnym portfelu kredytowym oraz możliwość pozyskania nowego kapitału pozwalającego zabezpieczyć działalność bankową.

Banki nie lubią także firm, które jeszcze przed wybuchem epidemii przeżywały kłopoty. Według raportu opublikowanego przez PARP spośród przedsiębiorstw utworzonych w 2018 r. najniższe wskaźniki przeżycia pierwszego roku odnotowano w sekcjach takich jak „kultura i rekreacja” (59,6 proc.) oraz „zakwaterowanie i gastronomia” (60,9 proc.).

Dalej nie będzie wiele lepiej

Nie ma co się łudzić: żaden z ankietowanych przez NBP banków nie przewiduje łagodzenia polityki kredytowej. Sytuację ratują nieco programy pomocowe realizowane w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił właśnie program kredytów z dopłatą do oprocentowania. Dla sektora MŚP przewidziano dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 pkt. Procentowych, oczywiście w tych bankach, które podpiszą stosowną umowę z BGK.

– Program ten ma na celu ochronę miejsc pracy i utrzymanie płynności firm, ale dopłaty będą dotyczyły wyłącznie odsetek. Raty kapitałowe firma będzie musiała spłacać samodzielnie. To oznacza, że aby uzyskać taki kredyt firma będzie musiała przejść ocenę zdolności kredytowej – mówi Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Z tym jest jednak problem, właśnie ze względu na zaostrzające się kryteria bankowe. Dlatego tak pożądane są wszelkie inicjatywy i programy rządowe, które obniżają ryzyko kredytowania mniejszych firm przez komercyjne banki.

Alternatywą względem kredytu bankowego mogą być dla firm preferencyjne pożyczki z programów unijnych, dotacje na kapitał obrotowy, leasing, oraz finansowanie ze strony specjalistycznych funduszy, które wykazują większą elastyczność w procesie oceny zdolności kredytowej firmy oraz inwestują pieniądze w perspektywiczne projekty, na dłuższy czas.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rosną wynagrodzenia, ale i długi. Na ich spłatę trzeba pracować prawie cztery miesiące

Przeciętna pensja wzrosła o 11,3 proc. w ciągu roku i wynosi 5968 zł netto – wynika z danych GUS za kwiecień 2024 roku. To dobre informacje, ale niestety tracą na optymizmie w zestawieniu z zadłużeniem konsumentów, które również rośnie. Średni dług osoby wpisanej do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynosi obecnie 21 940 zł, a więc o 13,9 proc. więcej niż jeszcze rok temu.
5 MIN CZYTANIA

Klauzule abuzywne w umowach z przedsiębiorcami? Dobra wiadomość dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Konsumencka ochrona przedsiębiorców to temat, który zyskuje na znaczeniu w kontekście zmian legislacyjnych oraz rozwoju praktyk handlowych. Tradycyjnie, ochrona konsumentów dotyczyła jedynie osób fizycznych uczestniczących w obrocie prawnym w sposób niezwiązany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. W ostatnich latach obserwuje się jednak tendencję do rozszerzania przepisów ochronnych również na przedsiębiorców – szczególnie tych niezrzeszonych w ramach rozbudowanych struktur spółkowych, którzy często znajdują się w gorszej pozycji negocjacyjnej w relacjach z większymi i wyspecjalizowanymi podmiotami.
5 MIN CZYTANIA

Ceny nadal rosną, chociaż wolniej niż rok temu. Sprawdź, co znajduje się w czołówce drożyzny

Dynamika jednocyfrowego wzrostu cen hamuje kolejny miesiąc z rzędu. W marcu codzienne zakupy w sklepach zdrożały o 2,1 proc. rdr. Tym razem na 17 analizowanych kategorii już tylko jedna zaliczyła dwucyfrową podwyżkę. Poza tym 7 grup towarów wykazało jednocyfrowy wzrost i aż 9 segmentów było na minusie.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA