Sztuczna inteligencja i machine learning, a także e-commerce oraz medtech – to najczęstsze specjalizacje polskich startupów. Tak wynika z raportu Fundacji Startup Poland „Polskie Startupy 2021”. Kolejne specjalizacje na liście najpopularniejszych to: edukacja oraz analityka, research tools, business inteligence.

W ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Startup Poland respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech kluczowych słów najlepiej oddających charakter głównej usługi lub produktu oferowanych swoim klientom. Najwięcej, bo ponad jedna piąta z nich (22 proc.), wskazywała na AI (sztuczną inteligencję) i machine learning (uczenie maszynowe). Nieco mniej (18 proc.) wybrało e-commerce. Trzecie miejsce zajął termin medtech (13 proc.), czyli usługi z obszaru medycyny i zdrowia. Niemal identyczny odsetek (12 proc.) wskazał słowa „edukacja” oraz „analityka, research tools, business intelligence”. Co dziesiąty pytany wskazał na „produktywność, zarządzanie”, a 9 proc. na „big data”, „Przemysł 4.0” oraz „fintech, insurtech, usługi finansowe”.

Na dalszych miejscach znalazły się takie terminy jak: internet rzeczy (IoT) – 8 proc., smart city, martech, czyli rozwiązania marketingowe (po 7 proc.) oraz sport (6 proc.).

34 proc. startupów zadeklarowało, że oferuje klientom usługę, 32 proc. – produkt, a kolejne 34 proc. – mix.

„Ciekawy może być fakt, jak dużo jest startupów tworzących produkty na indywidualne zamówienie, wdrożenie u klienta – co piąty ankietowany wskazał na taką odpowiedź (20 proc.). Tymczasem produkt masowy, dostosowany do szerokiej grupy klientów, oferuje 24 proc. startupów. Wśród innych określeń startupy wskazywały także „narzędzia dla IT” oraz „hardware IT” (w obu przypadkach po 17 proc.), a 7 proc. na „cyfrowe dobra” rozumiane m.in.: jako gry, filmy, muzyka itd.” – czytamy w raporcie.

Ponad połowa z analizowanych firm działa do dwóch lat, a 18 proc. nawet dłużej – od 5 do 10 lat.

– W tegorocznym badaniu tendencja odnośnie wieku founderów wydaje się odwrotna niż w latach poprzednich. Przybyło założycieli z najmłodszego pokolenia – odsetek takich, którzy zakładali swój startup w wieku 20–30 lat wzrósł z 28 proc. w 2020 r. aż do 37 proc. obecnie” – powiedział prezes Fundacji Startup Poland Tomasz Snażyk.

W przypadku finansowania zewnętrznego najwięcej startupów (30 proc.) wskazuje na krajowe fundusze VC. Tym samym odwrócił się trend widoczny w poprzednim kwartale, kiedy to przede wszystkim fundusze zagraniczne wiodły prym. Podobny odsetek startupów (28 proc.) otrzymał finansowy zastrzyk od krajowego anioła biznesu, a niemal co czwarty (23 proc.) skorzystał ze wsparcia krajowego akceleratora. Taki sam odsetek ankietowanych wskazał na dofinansowanie otrzymane od NCBR. Jednak wciąż najwięcej polskich startupów (73 proc.) bazuje na środkach własnych founderów.

– Spodziewamy się, że 2021 będzie kolejnym rekordowym rokiem dla polskiego ekosystemu finansowania innowacji. Jeśli pominiemy megarundy, już w pierwszych trzech kwartałach tego roku, polskie startupy pozyskały więcej niż w całym roku 2020, (1,46 mld zł wobec 1,23 mld zł). Rośnie też liczba transakcji. W pierwszych trzech kwartałach 2021 było ich tyle, co w całym poprzednim roku. Nasz rynek wciąż jest bardzo młody – naturalna dla wczesnego wieku ostrożność sprawia, że wielu założycieli firm wciąż obawia się kontaktu z funduszami venture capital. Ta postawa zdaje się powoli zmieniać, ale przed nami jeszcze długa droga – podsumował prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz.

Startup Poland to niezależny polski think tank technologiczny i organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie świadomości potencjału startupów w środowisku administracji publicznej oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych jako głos społeczności polskich startupów.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykułWyręczanie się przedsiębiorcami
Następny artykułWęgry będą przyjmowały pociągi z Chin