fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiBędzie więcej oświadczeń w PIT-2

Będzie więcej oświadczeń w PIT-2

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany w ustawie o PIT dotyczące składania oświadczeń i wniosków płatnikom zaliczek na podatek dochodowy. Zmieni się w związku z tym także urzędowy wzór oświadczenia PIT-2.

W związku z wchodzącymi w życie 1 stycznia 2023 r. kolejnymi zmianami w przepisach o PIT dla płatników, od tego samego dnia obowiązywała będzie również nowa wersja formularza PIT-2(9). W nowym formularzu znalazło się aż osiem różnych oświadczeń i wniosków, które mogą mieć wpływ na naliczany przez zakłady pracy lub innych płatników podatek od wynagrodzenia oraz otrzymywane przez podatników świadczenia.

Oświadczenia i wnioski zawarte w nowym PIT-2 to:
oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (składane zakładowi pracy, zleceniodawcy, zamawiającemu dzieło) – część C,
oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (składane rolniczej spółdzielni produkcyjnej i innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu wypłacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zakładu pracy, przejmującemu zobowiązania zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych – cześć D,
oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko – część E,
oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – część F,
oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie korzystania ze zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154, czyli tzw. „ulga na powrót”, „ulga na czwórkę dzieci”, „ulga dla emerytów” – część G,
wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – część H,
wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów – część I
wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym – część J.

Dotychczas w PIT-2 składano tak naprawdę jedno tylko oświadczenie – dotyczące wskazania płatnika jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.
Co ważne – składając nowy PIT-2 należy wypełnić wyłącznie te części formularza, w których składa się oświadczenie lub wniosek dotyczący podatnika. Nie ma konieczności składania wszystkich tych oświadczeń.

Jak z tego wynika, najważniejsza zmiana polega na tym, że podatnik w oświadczeniu będzie miał prawo upoważnić maksymalnie trzech płatników (w tym także zleceniodawców, organy rentowe) do stosowania odliczenia w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, wskazując jednocześnie kwotę do odliczenia, tj. odpowiadającą 1/12 (300 zł przy jednej umowie), 1/24 (150 zł przy dwóch umowach) lub 1/36 (100 zł przy trzech umowach) kwoty zmniejszającej podatek.

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy będą również mogli, pod pewnymi warunkami, złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT. Podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek, jeżeli będzie przewidywał, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 tys. zł (czyli kwoty wolnej od podatku). Podatnik będzie też zobowiązany niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę. Po wycofaniu przez podatnika wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym płatnik będzie obliczał zaliczki jednak bez pomniejszania zaliczki na podatek o miesięczną kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek.

Tak jak dotychczas, również od 2023 r., płatnik uwzględniał będzie oświadczenie lub wniosek, co do zasady, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Oznacza to, że płatnik może uwzględnić oświadczenie lub wniosek w tym samym miesiącu, w którym podatnik je złoży, jeśli jest to dla niego możliwe i wykonalne.

Oświadczenie (PIT-2) musi zostać ponownie złożone w celu zmiany stanu faktycznego, nie będzie konieczności jego corocznego ponawiania. Wyjątkiem jest – o czym wspomniałem wcześniej – część J dokumentu, która dotyczy niepobierania zaliczek na podatek w danym roku podatkowym.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA