fbpx
środa, 21 lutego, 2024
Strona głównaFinanseNiepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) opublikowała wyjaśnienia dotyczące sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń dla pracowników, którzy zakończyli swoje zatrudnienie w połowie miesiąca, a ich wynagrodzenie podlega egzekucji komorniczej.

Przypomnijmy, że egzekucja komornicza to proces prawny, w którym komornik sądowy, działając na podstawie orzeczenia sądu lub innego tytułu wykonawczego, podejmuje działania mające na celu przymusowe odzyskanie długu lub wyegzekwowanie innych świadczeń od dłużnika. Jest to narzędzie stosowane w celu zabezpieczenia praw wierzyciela i wymuszenia wykonania zobowiązań przez osobę zadłużoną. Egzekucja komornicza jest stosowana w przypadku, gdy inne metody odzyskania długu, takie jak próby polubownej windykacji, nie przyniosły rezultatów. Proces ten jest prowadzony zgodnie z przepisami prawa i ma na celu zabezpieczenie interesów wierzyciela oraz zapewnienie, że zobowiązania zostaną wykonane. Jednak może on być obciążający i stresujący zarówno dla dłużnika, jak i wierzyciela.

PIP zwraca uwagę na to, że zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy (k.p.), tylko określone należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. Należności te obejmują: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych; sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych w celu pokrycia innych niż świadczenia alimentacyjne należności; zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi; kary pieniężne przewidziane w art. 108 (kary porządkowe).

Przepisy art. 87 § 3 k.p. określają granice potrąceń z wynagrodzenia, które wynoszą do 3/5 wynagrodzenia w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych i do 1/2 wynagrodzenia w przypadku egzekucji innych świadczeń i zaliczek.

Jeśli wystąpią potrącenia z różnych tytułów, stosuje się kolejność, w której najpierw potrąca się sumy alimentacyjne, a następnie kwoty wynikające z innych tytułów wykonawczych, zaliczki i na końcu kary pieniężne.

Warto zaznaczyć, że przy potrąceniach z tytułu alimentów nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, a potrącenie może być dokonywane maksymalnie do wysokości 3/5 wynagrodzenia po odliczeniu składek, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeśli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (art. 87 § 1 pkt 1, art. 87 § 3 pkt 1 k.p.).

Zgodnie z art. 87 § 1 pkt 1 k.p., kwota wolna od potrąceń jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalanemu na podstawie odrębnych przepisów, przysługującemu pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym roku płaca minimalna wynosi 3600 zł w okresie od stycznia do końca czerwca 2024 roku i 4242 zł w okresie od lipca do końca roku.

W przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych w celu pokrycia należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwotę wolną od potrąceń można zmniejszyć proporcjonalnie tylko w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 87 § 2 k.p.).

Podsumowując, gdy pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), nie ma przepisów pozwalających na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń. Jeśli wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika za ten okres jest niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, pracodawca nie może dokonywać potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika.

Niezależnie od wyjaśnień PIP, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 87 § 8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

UOKiK przygląda się praktykom banków w sprawie oszustw

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował praktyki kolejnych kilku banków dotyczące postępowania w przypadku nieautoryzowanych transakcji.
2 MIN CZYTANIA

Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców. Tylko miesiąc na składanie wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla przedsiębiorców, który pozwoli na dofinansowanie m.in. zakupu różnych maszyn i urządzeń poprawiających warunki bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w firmie.
3 MIN CZYTANIA

Urban Land Institute: inwestorzy rynku nieruchomości nie uciekną od ESG

Zaskakujący raport mówiący o potrzebie uwzględniania w działalności już w tym roku tzw. komponentu ESG przedstawiły Urban Land Institute i firma doradcza Ferguson Partners.
5 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Ryczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

20 lutego upływa termin zapłaty pierwszej w tym roku składki zdrowotnej ryczałtowców, w nowej, obowiązującej w 2024 r. wysokości. Składki, która kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosła.
4 MIN CZYTANIA

Wakacje od składek i całkowite przejęcie wypłaty chorobowego

Rząd zapowiada, że już w tym roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły nie płacić przez miesiąc składek ZUS. Od stycznia 2025 r. przedsiębiorcy mieliby natomiast przestać płacić pracownikom w okresie zwolnienia lekarskiego, poczynając od pierwszego dnia chorobowego.
4 MIN CZYTANIA