fbpx
piątek, 1 marca, 2024
Strona głównaPodatkiWydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.

Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie – poinformowało Ministerstwo Finansów. „Zdiagnozowaliśmy błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Dlatego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu informatycznego i przesunięciu terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. System nie wejdzie w życie w 2024 r. Wyniki audytu będą podstawą do wskazania nowego terminu” – powiedział Andrzej Domański, minister finansów.

Opóźnienie wejścia w życie KSeF jest zgodne z postulatami części przedsiębiorców. Niemniej jednak sporo firm poniosło już istotne nakłady na przygotowanie się od strony technologicznej do integracji swoich systemów księgowych z KSeF. Dla tej ostatniej grupy podatników interesująca może się okazać wydana niedawno interpretacja podatkowa, z której wynika, że nakłady takie mogą być potraktowane jako nakłady na prace rozwojowe.

Otóż w indywidualnej interpretacji podatkowej z 22 stycznia 2024 r. (nr 0114-KDIP2-1.4010.621.2023.2.AZ) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że koszty związane z wdrożeniem KSeF mogą być uznane za wydatki na prace badawczo-rozwojowe, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. To zaś daje możliwość skorzystania z niezwykle korzystnej dla podatników ulgi na badania i rozwój.

Ulga B+R

Ulga na badania i rozwój (ulga B+R) została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego 1 stycznia 2016 r. i pozwala na odliczenie części kosztów działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania. Co istotne, ulga ta umożliwia ponowne odliczenie części wydatków, które wcześniej zostały uznane za koszty uzyskania przychodów (koszty podatkowe), co prowadzi do podwójnego obniżenia podatku.

Aby móc skorzystać z ulgi B+R, podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową i ponosić tzw. koszty kwalifikowane, które są dokładnie określone i muszą być wyodrębnione w księgach podatnika. Warto też zaznaczyć, że podatnik nie może otrzymać zwrotu tych kosztów w żadnej formie (np. dotacji czy grantu), ani prowadzić działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, niezależnie od zakresu uzyskanej zgody.

Kto może skorzystać?

Aby z ulgi skorzystać kluczowe jest ustalenie, czy działalność podatnika kwalifikuje się jako prace B+R. W opisanej interpretacji podatkowej fiskus uznał, że działalność polegająca na kompleksowym wdrożeniu oprogramowania niezbędnego do komunikacji z KSeF spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe. Jak bowiem podkreślono, prace takie związane są z powstawaniem nowych rozwiązań w dziedzinie technologii teleinformatycznych i zaawansowanego programowania.

Warto pamiętać, że odliczenie dotyczy tylko kosztów kwalifikowanych, które jednocześnie stanowią koszty podatkowe i są ponoszone w związku z prowadzeniem działalności twórczej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe, które są wykonywane w sposób systematyczny w celu zdobycia nowej wiedzy oraz wykorzystania tej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Katalog wydatków

Katalog takich wydatków jest dokładnie określony w przepisach. Do kosztów kwalifikowanych zaliczana są wydatki na: wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne; wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne; nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R; ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od nich wyników prowadzonych przez nich badań naukowych na potrzeby działalności B+R; odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem; nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności B+R, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem; wskazane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych).

Bezpieczniej z własną interpretacją

Pracownicy podatnika, który wystąpił o interpretację zaangażowani są w kompleksowy proces wdrożenia oprogramowania niezbędnego do komunikacji z KSeF. Należy zwrócić uwagę, że opisane w interpretacji prace B+R obejmują różne etapy: od identyfikacji potrzeb programowych i biznesowych po implementację nowych rozwiązań. Prace te mają charakter innowacyjny, są wykonywane systematycznie i wiążą się z tworzeniem nowych funkcjonalności i rozwiązań w przedsiębiorstwie. Tylko połączenie wszystkich tych elementów pozwoliło na uznanie, że mamy w tym przypadku do czynienia z pracami rozwojowymi.

Chociaż interpretacja otwiera pole do odliczenia wydatków ponoszonych na wdrożenie KSeF za podlegające odliczeniu prace rozwojowe, warto pamiętać, że każda sytuacja podatkowa jest inna, dlatego też zawsze zaleca się skonsultowanie z doradcą podatkowym w celu dokładnej oceny i zrozumienia zasad odliczeń podatkowych oraz spełnienia kryteriów ulgi B+R. Wskazane jest także uzyskanie własnej interpretacji podatkowej, tylko w takim bowiem przypadku zyskujemy gwarancję, że zastosowanie się do zawartej w niej interpretacji, da nam właściwą ochronę w ewentualnych sporach z fiskusem.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rząd ulży małym przedsiębiorcom? Kasowy PIT

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o pracach nad projektem dotyczącym wprowadzenia możliwości wyboru tzw. kasowego PIT przez najmniejszych przedsiębiorców.
2 MIN CZYTANIA

Dwa pomysły na zmianę składki zdrowotnej

Rząd Koalicji Obywatelskiej pracuje nad zmianami w zakresie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Na stole są dwa pomysły.
2 MIN CZYTANIA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA

Ryczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

20 lutego upływa termin zapłaty pierwszej w tym roku składki zdrowotnej ryczałtowców, w nowej, obowiązującej w 2024 r. wysokości. Składki, która kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosła.
4 MIN CZYTANIA

Wakacje od składek i całkowite przejęcie wypłaty chorobowego

Rząd zapowiada, że już w tym roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły nie płacić przez miesiąc składek ZUS. Od stycznia 2025 r. przedsiębiorcy mieliby natomiast przestać płacić pracownikom w okresie zwolnienia lekarskiego, poczynając od pierwszego dnia chorobowego.
4 MIN CZYTANIA