fbpx
sobota, 20 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiCzego nie warto zdradzać w strategii podatkowej

Czego nie warto zdradzać w strategii podatkowej [WYWIAD]

Przygotowując dokument informacji o strategii podatkowej realizowanej przez firmę należy pamiętać o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje nią objęte są wyłączone z obowiązku podawania ich w strategii. Warto o tym wyłączeniu pamiętać, aby w publikowanej informacji nie ujawniać za dużo danych – mówi w rozmowie z nami Justyna Chylińska, ekspert od transparentności podatkowej w Thedy & Partners.

Do końca grudnia przedsiębiorcy powinni opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Czym dokładnie ta informacja jest?

Justyna Chylińska

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to dokument zawierający informacje o aktywności firmy w obszarach mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie procedur i procesów obowiązujących w firmie dotyczących wywiązywania się z obowiązków podatkowych, dobrowolnych form współpracy z organami podatkowymi, raportowania schematów podatkowych MDR, transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, planowanych i dokonywanych działań restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz rozliczeń podatkowych dokonywanych w tzw. rajach podatkowych.

Nie wszystkie firmy muszą informację o strategii publikować. Kto dokładnie jest do tego zobowiązany?

Obowiązek sporządzenia i opublikowania tzw. strategii podatkowej ciąży wyłącznie na podatkowych grupach kapitałowych, podatnikach, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz tzw. spółkach nieruchomościowych, czyli spółkach, których co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów na pierwszy dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce (lub praw do takich nieruchomości) oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł.

Jednocześnie, z obowiązku publikacji informacji o strategii podatkowej zwolnione są podmioty będące stroną umowy o współdziałanie zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Czy dokument strategii powinien być w każdej firmie tworzony każdego roku od nowa, czy np. wystarczy jego odpowiedni cykliczny przegląd i ewentualne, niezbędne modyfikacje?

Jeżeli firma dysponuje już dokumentem informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku, jak najbardziej możliwe jest przygotowanie dokumentu tzw. informacji o strategii podatkowej w oparciu o ten dokument, oczywiście po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji dokumentu i uwzględnieniu aktywności firmy we wskazanych już obszarach do ujęcia w tzw. strategii podatkowej.

Strategia podatkowa może być ciekawą lekturą dla konkurencji. O czym warto pamiętać przy jej tworzeniu i publikacji, aby nie zdradzić zbyt wiele, a dopełnić obowiązków wynikających z przepisów?

Przygotowując dokument informacji o strategii podatkowej realizowanej przez firmę należy pamiętać o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym zakresie przepisy ustawy o CIT z obowiązku publikacji w dokumencie wyłączają informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego. Z tego względu w dokumencie nie należy wskazywać informacji wykraczających poza zakres wskazany w przepisach ustawy o CIT, np. szczegółowego opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego albo o sposobie rozpatrzenia wniosku przez organy podatkowe.

Czy za brak publikacji informacji o strategii grożą przedsiębiorcom jakieś kary?

Tak, w przypadku braku publikacji informacji o strategii podatkowej podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości nawet do 250 000 zł.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA