fbpx
sobota, 2 marca, 2024
Strona głównaPodatkiCzego nie warto zdradzać w strategii podatkowej

Czego nie warto zdradzać w strategii podatkowej [WYWIAD]

Przygotowując dokument informacji o strategii podatkowej realizowanej przez firmę należy pamiętać o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje nią objęte są wyłączone z obowiązku podawania ich w strategii. Warto o tym wyłączeniu pamiętać, aby w publikowanej informacji nie ujawniać za dużo danych – mówi w rozmowie z nami Justyna Chylińska, ekspert od transparentności podatkowej w Thedy & Partners.

Do końca grudnia przedsiębiorcy powinni opublikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Czym dokładnie ta informacja jest?

Justyna Chylińska

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to dokument zawierający informacje o aktywności firmy w obszarach mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie procedur i procesów obowiązujących w firmie dotyczących wywiązywania się z obowiązków podatkowych, dobrowolnych form współpracy z organami podatkowymi, raportowania schematów podatkowych MDR, transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi, planowanych i dokonywanych działań restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego oraz rozliczeń podatkowych dokonywanych w tzw. rajach podatkowych.

Nie wszystkie firmy muszą informację o strategii publikować. Kto dokładnie jest do tego zobowiązany?

Obowiązek sporządzenia i opublikowania tzw. strategii podatkowej ciąży wyłącznie na podatkowych grupach kapitałowych, podatnikach, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz tzw. spółkach nieruchomościowych, czyli spółkach, których co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów na pierwszy dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce (lub praw do takich nieruchomości) oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł.

Jednocześnie, z obowiązku publikacji informacji o strategii podatkowej zwolnione są podmioty będące stroną umowy o współdziałanie zawartej z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Czy dokument strategii powinien być w każdej firmie tworzony każdego roku od nowa, czy np. wystarczy jego odpowiedni cykliczny przegląd i ewentualne, niezbędne modyfikacje?

Jeżeli firma dysponuje już dokumentem informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku, jak najbardziej możliwe jest przygotowanie dokumentu tzw. informacji o strategii podatkowej w oparciu o ten dokument, oczywiście po dokonaniu odpowiedniej weryfikacji dokumentu i uwzględnieniu aktywności firmy we wskazanych już obszarach do ujęcia w tzw. strategii podatkowej.

Strategia podatkowa może być ciekawą lekturą dla konkurencji. O czym warto pamiętać przy jej tworzeniu i publikacji, aby nie zdradzić zbyt wiele, a dopełnić obowiązków wynikających z przepisów?

Przygotowując dokument informacji o strategii podatkowej realizowanej przez firmę należy pamiętać o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa. W tym zakresie przepisy ustawy o CIT z obowiązku publikacji w dokumencie wyłączają informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub tajemnicą procesu produkcyjnego. Z tego względu w dokumencie nie należy wskazywać informacji wykraczających poza zakres wskazany w przepisach ustawy o CIT, np. szczegółowego opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego albo o sposobie rozpatrzenia wniosku przez organy podatkowe.

Czy za brak publikacji informacji o strategii grożą przedsiębiorcom jakieś kary?

Tak, w przypadku braku publikacji informacji o strategii podatkowej podatnik podlega karze pieniężnej w wysokości nawet do 250 000 zł.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Ile będzie kosztowało obniżenie VAT dla branży beauty?

Ponad 2 miliardy złotych w ciągu dziesięciu lat będzie kosztowało budżet państwa obniżenie stawki VAT dla branży beauty.
2 MIN CZYTANIA

Producenci cydru chcą zerowej akcyzy

Polska branża winiarska apeluje do rządu o obniżenie akcyzy na produkcję cydru, co m.in. poprawiłoby sytuację sadowników i pozwoliło obronić polski rynek jabłek.
2 MIN CZYTANIA

Rząd ulży małym przedsiębiorcom? Kasowy PIT

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o pracach nad projektem dotyczącym wprowadzenia możliwości wyboru tzw. kasowego PIT przez najmniejszych przedsiębiorców.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

Przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej wykracza poza zakres ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza utratę preferencji dla fundacji i bez znaczenia jest rodzaj działalności wykonywanej przez spółkę cywilną.
4 MIN CZYTANIA

Przy rozliczeniu VAT od najmu ważny jest moment wystawienia faktury

O tym, kiedy ma być rozliczony VAT należny z tytułu usług najmu urządzenia decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami.
4 MIN CZYTANIA