fbpx
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiDo końca marca roczne rozliczenie CIT

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.

Przepisy precyzują, że podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania rocznego o wysokości dochodu (ewentualnie straty) za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Jeśli rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin upływa 31 marca. Za 2023 r. będzie to więc 31 marca 2024 r. Przy czym, w związku z faktem, że w tym roku ten dzień przypada w niedzielę, a 1 kwietnia to poniedziałek Wielkanocny, ostatnim dniem na rozliczenie CIT za ubiegły rok będzie 2 kwietnia.

W tym samym terminie przedsiębiorcy muszą też wpłacić należny podatek, jeśli taki z rozliczenia rocznego wyjdzie.

Ważne: W trakcie roku podatnicy CIT nie składają deklaracji podatkowych, a tylko wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Przygotowanie danych

Aby rozliczenie roczne wypełnić prawidłowo, trzeba dokładnie przygotować niezbędne do tego dane. Warto również sprawdzić, czy przepisy podatkowe w danym obszarze się nie zmieniły oraz to, jaka obecnie w danym temacie przeważa linia interpretacyjna. Stanowisko fiskusa może mieć wpływ np. na sposób kwalifikacji wydatków do kosztów uzyskania przychodów czy zasad korzystania z dostępnych ulg i preferencji podatkowych.

Ważne: Zeznanie podatkowe CIT składa się na druku CIT-8 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podatek od przerzuconych dochodów

Przygotowując się do wypełniania deklaracji warto sprawdzić, czy spółka nie ma obowiązku ujęcia w zeznaniu podatku od przerzuconych dochodów. Może to najczęściej dotyczyć firm wypłacających wynagrodzenie za usługi niematerialne, odsetki i należności licencyjne do podmiotów powiązanych mających siedzibę w krajach o niższym poziomie opodatkowania. Sytuacja taka może wystąpić przede wszystkim w spółkach należących do międzynarodowych grup kapitałowych.

Warto też przypomnieć, że podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony 1 stycznia 2022 r., a jego nowa odsłona obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Dotyczy on kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na rzecz nierezydenta będącego jednocześnie podmiotem powiązanym. Trzeba tu pamiętać, że konieczność udowodnienia, że obowiązek zapłaty tego podatku nie ciąży na podatniku, a spoczywa na przedsiębiorcy. Przepisy wskazują, że z obowiązku zapłaty tego podatku można być zwolnionym, ale trzeba m.in. wykazać, że spółka powiązana, na rzecz której dokonywane były wypłaty, prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

Warto zatem dobrze przeanalizować transakcje, które miały miejsce w ubiegłym roku, bo niezapłacenie podatku od przerzuconych dochodów nie tylko może narazić spółkę na powstanie zaległości podatkowej, ale również skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową kadry zarządzającej.

Ważne: Zeznanie CIT-8 składa się wyłącznie w sposób elektroniczny. Można je podpisać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA

Dekada czekania na definicję budowli

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do ministra finansów pismo, w którym wyraża niepokój związany z definicją budowli. Rzecznik podkreślił, że konstytucyjność tego pojęcia zakwestionował Trybunał Konstytucyjny i od lat budzi ono problemy interpretacyjne.
4 MIN CZYTANIA