fbpx
czwartek, 1 czerwca, 2023

Ewa Konderak

Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

- REKLAMA -

Lean Manufacturing wyeliminuje marnotrawstwo w firmach [WYWIAD]

Przeciągające się spowolnienie gospodarcze powoduje, że przedsiębiorcy szukają sposobów na optymalizację procesów w swoich firmach. Jedną z dróg, na którą wchodzą, jest Lean Manufacturing. Czy to słuszna decyzja?Oczywiście, choć muszę podkreślić, że spowolnienie gospodarcze traktuję jedynie jako sytuację, która skłania wielu przedsiębiorców do poszukiwań, w jaki sposób podnieść dodatkowo efektywność własnego przedsiębiorstwa. Nie wątpię, że naturalną cechą każdego przedsiębiorcy jest dążenie do optymalizacji, ciągła poprawa, szukanie oszczędności i poprawa efektywności. Lean Manufacturing jest metodologią, która umożliwia realizację tych celów...

Resort finansów pracuje nad dużą nowelą Ordynacji podatkowej

Z doniesień medialnych wynika, że prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej są już na zaawansowanym etapie, projekt niebawem zostanie upubliczniony, a nowe regulacje mają wejść życie od 1 stycznia 2024 r. Wiceminister finansów Artur Soboń w wypowiedziach publicznych planowane zmiany określa mianem rewolucyjnych. Ich celem mają być usprawnienia i ułatwienia w relacjach podatników ze skarbówką. Postępowania uproszczone Jednym z nowych obszarów, który pojawi się w ramach nowelizacji, ma być szybka procedura przy postępowaniach uproszczonych. Chodzi o sprawy nieskomplikowane, których załatwienie nie wymaga...

TSUE: Usługi ładowania elektryków są dostawą

Sprawa, która była przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczyła polskiego podatnika. Chce on bowiem otworzyć firmę, w ramach której będzie instalował ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Typ ładowarek będzie różny, a cena będzie uzależniona m.in. od czasu ładowania wyrażonego w godzinach (w przypadku konektorów wolnego ładowania) lub w minutach (w przypadku konektorów szybkiego ładowania), a także od standardu konektora wybranego przez zainteresowanego użytkownika. Również forma płatności będzie różna, np. po zakończeniu przyjętego okresu rozliczeniowego, choć podatnik rozważa też...

Fundacja rodzinna daje sporo korzyści. Również podatkowych [WYWIAD]

Jaki cel przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu instytucji fundacji rodzinnej?Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy głównym celem stojącym za wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej było ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji przy jednoczesnym pogodzeniu interesów związanych z działalnością gospodarczą i interesów prywatnych. Innymi słowy, celem było zapewnienie bezpiecznego przejścia biznesu na nowe pokolenie przy pogodzeniu wielu różnych sprzecznych interesów (właścicieli biznesu, sukcesorów, wierzycieli itd.).Kto powinien poważnie pomyśleć o utworzeniu takiej fundacji?Fundacja rodzinna została przewidziana przede wszystkim dla osób prowadzących biznes...

Zapomniałeś o rozliczeniu PIT i co teraz?

Według Lidii Rubińskiej, konsultanta w dziale doradztwa podatkowego BDO, w korzystniejszej sytuacji są przedsiębiorcy, którym pierwszy raz zdarzyło się zapomnieć o złożeniu swojego zeznania w terminie. Fiskus może potraktować ich łagodniej i odstąpić od ukarania. Na wymiar kary wpływa skala popełnionego czynu.– Wyższą karą może zostać ukarany przedsiębiorca, który nie złożył zeznania w terminie i nie zapłacił podatku. Niższą karę może otrzymać ten kto wpłacił podatek w terminie, ale spóźnił się z samym PIT-em. Ratunkiem na uniknięcie kary jest...

Wrócił mechanizm odwrotnego obciążenia VAT [WYWIAD Z EMILIĄ WOLNOWSKĄ]

Od początku kwietnia ponownie mamy mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Jednak dotyczy on wąskiej grupy przedsiębiorców i będzie obowiązywał czasowo.W związku z ogłoszoną 24 marca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556) Polska wprowadza czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Na czym polega...

Przepisy tarczy antykryzysowej nie wstrzymały biegu przedawnienia [WYWIAD Z PIOTREM KALEMBĄ]

NSA rozstrzygnął w podjętej pod koniec marca uchwale, że ustawa covidowa nie wstrzymała terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Co to dokładnie oznacza?NSA w kontekście tej konkretnej sprawy opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym prawo podatkowe stanowi gałąź prawa odrębną od prawa administracyjnego. O tę kwestię w doktrynie spory toczyły się już od dawna. Niemniej, do tej pory w zasadzie spory te miały wymiar czysto naukowy – rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawało bez wpływu na sytuację, np. podatników.Czy teraz to się...

Wydatki na integrację pracowników będą kosztem

Przed nami sezon firmowych pikników, grillów czy innych form spotkań, zabawy i integracji. W wielu przedsiębiorstwach to jedno ze standardowych świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Po okresie pandemii, wielu ograniczeniach – w tym konieczności pracy zdalnej, spotkania na żywo wydają się obecnie jeszcze bardziej zyskiwać na atrakcyjności. Dlatego też nie dziwi fakt, że wielu pracodawców aktywnie poszukuje sposobu na zorganizowanie pracowniczej integracji. Wielu z nich zadaje sobie też pytanie, jak tego typu wydatki prawidłowo ująć w firmowych dokumentach. Na szczęście...

Są dwa nowe objaśnienia ministra finansów w zakresie cen transferowych

Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 5 dotyczą metody ceny odprzedaży (MCO) i jest to 23-stronicowy dokument. Podzielony jest on na pięć głównych rozdziałów. Z ministerialnych wyjaśnień przedsiębiorcy dowiedzą się m.in., jaki jest zakres stosowania metody MCO, jakimi kryteriami kierować się przy porównywalności transakcji i podmiotów oraz jakie trudności i błędy pojawiają się przy stosowaniu tej metody w praktyce. Ostatnie dwa rozdziały poświęcone są porównaniu metody MCO z innymi metodami i zastosowaniu tej metody w praktyce.Z kolei 24-stronicowe...

Ulga termomodernizacyjna – MF wyjaśnia, jak ją stosować

Ministerialny dokument liczy 18 stron. Podzielony jest na 5 głównych części. Atutem tej publikacji są dość liczne przykłady, obrazujące zastosowanie ulgi w praktyce. Kto odliczy ulgę? Z ulgi termomodernizacyjnej mają prawo korzystać podatnicy, którzy podatek dochodowy od osób fizycznych obliczają według: skali podatkowej, jednolitej 19-proc. stawki podatku (liniowy PIT) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje zarówno podatnikom podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jak również podatnikom, którzy w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów...

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [WYWIAD]

Zbliża się termin rozliczenia podatkowego za 2022 rok. Przedsiębiorcy, którym z rozliczenia wyjdzie dopłata podatku mogą stanąć przed kłopotem, jak odpowiednią sumę w terminie fiskusowi wpłacić. Czy przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?D.Ch. – Tak. Ordynacja podatkowa przewiduje takie rozwiązania. W tym zakresie przedsiębiorca może zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o: – odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, – odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę...

Z rozliczeniem rocznym CIT nie warto zwlekać do ostatniej chwili [WYWIAD Z RAFAŁEM KRYSĄ]

Termin na roczne rozliczenie CIT został przesunięty o 3 miesiące. Czy to dobra wiadomość dla przedsiębiorców?Niewątpliwie, choć nie jest to – jak w dwóch latach poprzednich – także konsekwencją przesunięcia o 3 miesiące terminu dla sporządzenia rocznych sprawozdań finansowych. W tym roku ustawodawca nie zdecydował się bowiem na taki krok argumentując to przede wszystkim ustaniem stanu pandemii.Kalkulacja rocznej kwoty zobowiązania podatkowego w CIT następuje na podstawie ostatecznych danych rachunkowych, niezbędnych choćby dla określenia wyniku finansowego będącego podstawą do sporządzenia...

Nie zapłacisz trzech rat skarbówce – stracisz preferencję

Jak podali w uzasadnieniu do nowelizacji jej autorzy, zmiana ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynikała z potrzeby usprawnienia działań wierzyciela i organu egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności. Aby te cele osiągnąć w ramach tej nowelizacji zmieniono także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Ordynacji podatkowej i ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. My skupimy się teraz na zmianach w...

Późniejsze wpisanie dowodu do księgi podatkowej jest dozwolone

Minister finansów pod koniec lutego wydał interpretację ogólną o numerze DD2.8202.3.2022 poświęconą zasadom ewidencji wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir). Chodzi o sytuacje późniejszego ujmowania dowodów w księdze w kontekście zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów. Potrącanie kosztów Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzują, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Te reguły muszą stosować w praktyce również przedsiębiorcy prowadzący księgę podatkową. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy przedsiębiorca wybierze zasady...

- REKLAMA -