fbpx
niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiO jaką dokumentację musi zadbać przedsiębiorca korzystający z ulg strefowych

O jaką dokumentację musi zadbać przedsiębiorca korzystający z ulg strefowych

Przedsiębiorcy działający w specjalnych stref ekonomicznych i korzystający z ulg przeznaczonych dla tej grupy firm, muszą prowadzić księgi rachunkowe tak, aby możliwe było precyzyjne ustalenie przychodów i kosztów z działalności prowadzonej na terenie strefy, jak i poza nią.

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione obszary w Polsce, na których przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą i korzystać ze specjalnych preferencji podatkowych. Oczywiście te preferencje uzyskuje się po spełnieniu określonych warunków, np. dotyczących wielkości inwestycji czy wielkości zatrudnienia.

Wśród preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw strefowych można wymienić zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT). Z podatku zwolnione są dochody uzyskiwane z działalności prowadzonej na obszarze SSE i określonej w zezwoleniu strefowym. Zezwolenie ma postać decyzji administracyjnej (decyzja o wsparciu).

WAŻNE: Przedsiębiorcy działający w SSE mają też prawo do korzystania z pomocy publicznej, którą mogą być np. specjalne zwolnienia i ulgi, które na swoim terenie mają prawo wprowadzać poszczególne gminy.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdzie przedsiębiorcy prowadzą działalność na terenie SSE, jak i poza nią. Wówczas mogą pojawić się wątpliwości, jak w takim przypadku właściwie ustalać dochód zwolniony z podatku na podstawie zwolnienia strefowego.

Warunki dla działalności strefowej…

Zwolnienia strefowe przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie określonym w zezwoleniu lub z tytułu dochodów uzyskanych z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Jednocześnie przepisy podatkowe precyzują, że podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

To oznacza, że to na podatnikach prowadzących działalność na podstawie zezwolenia spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji zapewniającej wyłącznie określenie kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. Ustawodawca nie wymaga natomiast prowadzenia odrębnych ewidencji dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie.

… i pozastrefowej

Z kolei w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej określonym w zezwoleniu lub terenem określonym w decyzji o wsparciu, działalność prowadzoną na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu wydziela się organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się na podstawie przychodów i kosztów uzyskania przychodów jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność określoną w zezwoleniu lub w decyzji o wsparciu.

Zatem – przepisy wymagają od przedsiębiorców prowadzenia ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby możliwe było precyzyjne rozdzielenie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością prowadzoną w oparciu o zezwolenie na terenie określonym w zezwoleniu oraz działalnością prowadzoną poza SSE.

Warto też wiedzieć, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje liczne interpretacje dotyczące działalności na terenie SSE. Potwierdzenie sposobu ustalania dochodów i kosztów można znaleźć chociażby w interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010.715.2023.2.DW.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA