fbpx
piątek, 1 marca, 2024
Strona głównaPodatkiCzłonek zarządu nie zawsze musi być podatnikiem VAT

Członek zarządu nie zawsze musi być podatnikiem VAT

Jeśli członek zarządu prowadzi działalność gospodarczą, ale nie podlega podporządkowaniu hierarchicznemu w spółce i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, nie spełnia warunków do uznania go za podatnika VAT – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Analizowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE sprawa dotyczyła podatnika, który był członkiem zarządu w kilku spółkach luksemburskich. Chodziło o ustalenie, czy mamy do czynienia z prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej na gruncie regulacji dyrektywy VAT.

Wątpliwości sądu

Jego działalność polegała m.in. na przyjmowaniu sprawozdań od kadry kierowniczej lub przedstawicieli danych spółek oraz na omawianiu: propozycji strategicznych, wyboru kierownictwa operacyjnego, problemów związanych z rachunkami tych spółek i ich spółek zależnych, a także ryzyka, na jakie narażone są te spółki. Co ważne, w analizowanej sprawie podatnik działał we własnym imieniu i nie podlegał stosunkowi podporządkowania hierarchicznego, nie działał on we własnym imieniu ani na własną odpowiedzialność i nie ponosił ryzyka gospodarczego związanego ze swoją działalnością. Wynagrodzenie podatnika było określone albo w sposób zryczałtowany lub jako procent od zysku osiąganego przez spółkę.

W 2019 roku podatnik otrzymał decyzję z urzędu podatkowego o konieczności zapłaty VAT. Odwołał się od niej stwierdzając, że jego działalność nie spełnia definicji zawartej w przepisach o podatku od towarów i usług. Skarga podatnika została oddalona, stąd sprawa trafiła do sądu. Sąd skierował pytania prejudycjalne do TSUE o następującej treści:

Czy osoba fizyczna będąca członkiem zarządu spółki akcyjnej prawa luksemburskiego prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 9 dyrektywy VAT, a dokładniej, czy pobierane przez tę osobę wynagrodzenie należy uznać za świadczenie uzyskiwane w zamian za usługi świadczone na rzecz tej spółki?

Czy osoba fizyczna będąca członkiem zarządu spółki akcyjnej prawa luksemburskiego prowadzi swoją działalność samodzielnie w rozumieniu art. 9 i 10 dyrektywy VAT?

Warunki do spełnienia

Według TSUE członek zarządu spółki akcyjnej prawa luksemburskiego prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu dyrektywy VAT, jeżeli świadczy odpłatnie usługi na rzecz tej spółki, a także jeżeli działalność ta ma charakter stały i jest wykonywana za wynagrodzeniem, którego sposób ustalenia jest możliwy do przewidzenia. Trybunał podkreślił także, że działalność członka zarządu spółki akcyjnej prawa luksemburskiego nie jest prowadzona samodzielnie w rozumieniu tego przepisu, jeżeli pomimo faktu, iż członek ten swobodnie organizuje sposób wykonywania swojej pracy, sam otrzymuje świadczenia stanowiące jego dochody, działa we własnym imieniu i nie podlega stosunkowi podporządkowania hierarchicznego, nie działa on we własnym imieniu ani na własną odpowiedzialność i nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego ze swoją działalnością.

Z wyroku Trybunału płynie zatem wniosek, że podatnik-członek zarządu będzie podatnikiem VAT i wystąpi u niego konieczność rozliczenia tego podatku, jeśli spełnione są przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie dyrektywy VAT. W sprawie luksemburskiej podatnik nie był związany ze spółkami podporządkowaniem, ani nie ponosił on odpowiedzialności wobec osób trzecich. W konsekwencji nie można mówić, że w tym przypadku prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o VAT. Tym samy rozliczenie tego podatku w jego przypadku nie będzie konieczne.

Te same zasady stosuje się oczywiście także do podatników, którzy na podobnych zasadach są członkami zarządu w spółkach polskich.


[W
yrok Trybunału Sprawiedliwości UE (C-288/22)]
Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rząd ulży małym przedsiębiorcom? Kasowy PIT

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o pracach nad projektem dotyczącym wprowadzenia możliwości wyboru tzw. kasowego PIT przez najmniejszych przedsiębiorców.
2 MIN CZYTANIA

Dwa pomysły na zmianę składki zdrowotnej

Rząd Koalicji Obywatelskiej pracuje nad zmianami w zakresie składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Na stole są dwa pomysły.
2 MIN CZYTANIA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

Przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej wykracza poza zakres ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza utratę preferencji dla fundacji i bez znaczenia jest rodzaj działalności wykonywanej przez spółkę cywilną.
4 MIN CZYTANIA

Przy rozliczeniu VAT od najmu ważny jest moment wystawienia faktury

O tym, kiedy ma być rozliczony VAT należny z tytułu usług najmu urządzenia decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami.
4 MIN CZYTANIA