fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaPodatkiNie każdy przestój maszyn pozbawi odpisów amortyzacyjnych

Nie każdy przestój maszyn pozbawi odpisów amortyzacyjnych

Jeśli podatnik zawiesza używanie urządzeń w firmie z przyczyn ekonomicznych, ale zamierza używać ich w przyszłości – gdy stanie się to opłacalne – nie straci prawa do odpisów amortyzacyjnych.

Ze względu na dynamiczną sytuację geopolityczną, a także ekonomiczną przedsiębiorcy coraz częściej analizują, czy ich produkcja jest w tych warunkach opłacalna. Jeśli okazuje się, że nie, wówczas decydują o zaprzestaniu produkcji czasowo lub na stałe. Trzeba jednak pamiętać, że takie decyzje będą miały swoje określone konsekwencje podatkowe, zwłaszcza jeśli dotyczą używania maszyn, które są w firmie amortyzowane.

Takim przypadkiem zajmował się Dyrektor KIS, czego efektem jest interpretacja podatkowa nr 0111-KDIB1-1.4010.744.2023.1.SG. W tej sprawie przedsiębiorca planuje zaprzestać używania amortyzowanej maszyny, bo jest to nieopłacalne, ale wznowi jej używanie, gdy znów opłacalne będzie. Pojawiła się więc wątpliwość, co z amortyzacją.

Utrata amortyzacji wynika z przepisów

Przepisy ustawy o CIT precyzują, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
– budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
– maszyny, urządzenia i środki transportu,
– inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób przewiduje sytuacje, w których podatnicy muszą okresowo zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Będzie tak wówczas, gdy amortyzowane składniki majątku nie są używane na skutek zawieszenia lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W takich przypadkach składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano działalności.

Decyzje ekonomiczne

W sytuacji zaprzestania używania amortyzowanej maszyny w firmie ze względów ekonomicznych, zacytowane reguły nie będą miały zastosowania. Taki przypadek nie dotyczy zawieszenia lub zaprzestania wykonywania przez podatnika działalności gospodarczej. Nie można też tu mówić o pracach związanych z sezonowym wykorzystywaniem środków trwałych.

Takie podejście potwierdził też Dyrektor KIS w wydanej interpretacji. Jego zdaniem przejściowe zaprzestanie użytkowania danych środków trwałych nie jest przesłanką uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Okresowe zaprzestanie wykorzystywania danego środka trwałego w przypadku dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, w której środek ten był wykorzystywany, nie powoduje utraty prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego. Co więcej – jak wynika z interpretacji – odpisy amortyzacyjne za okres, w którym dane środki trwałe były przejściowo nieużytkowane są w dalszym ciągu naliczane i stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów.

Jeśli zamiarem podatnika jest ciągłość produkcji, a czasowe wyłączenie jest spowodowane czynnikami niezależnymi od firmy, to podatnik ma prawo do realizacji odpisów amortyzacyjnych. Czasowego braku wykorzystywania urządzeń do produkcji z przyczyn ekonomicznych nie należy utożsamiać z sezonowym czy czasowym brakiem przydatności środka trwałego do produkcji.

Zatem w okresie przejściowego nieużytkowania środków trwałych spowodowanego przyczynami ekonomicznymi należy kontynuować ich amortyzację podatkową – podsumował Dyrektor KIS.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA