fbpx
środa, 29 maja, 2024
Strona głównaPodatkiPóźniejsze wpisanie dowodu do księgi podatkowej jest dozwolone

Późniejsze wpisanie dowodu do księgi podatkowej jest dozwolone

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ująć dowody potwierdzające poniesienie wydatków w ewidencji później niż dowód zostanie wystawiony lub otrzymany. Odpowiednie adnotacje w tym zakresie można zamieścić w kolumnie „uwagi” – uważa minister finansów.

Minister finansów pod koniec lutego wydał interpretację ogólną o numerze DD2.8202.3.2022 poświęconą zasadom ewidencji wydatków w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir). Chodzi o sytuacje późniejszego ujmowania dowodów w księdze w kontekście zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów.

Potrącanie kosztów

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzują, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Te reguły muszą stosować w praktyce również przedsiębiorcy prowadzący księgę podatkową. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy przedsiębiorca wybierze zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów stosowane jak przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Taka sytuacja jest możliwa pod warunkiem, że w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. Zgodnie z tymi regułami koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zapisy w księdze

U podatników prowadzących pkpir, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Minister finansów w swojej interpretacji przypomniał, że zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych jest wpisywany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Natomiast zapisów dotyczących pozostałych wydatków dokonuje się jeden raz dziennie, po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Biuro rachunkowe

W praktyce nierzadkie są także przypadki prowadzenia księgi podatkowej przez biuro rachunkowe. Wówczas zapisy dokonywane są w porządku chronologicznym na podstawie dowodów oraz sum miesięcznych przychodów wynikających z prowadzonych ewidencji lub danych wynikających z odpowiednich zestawień przekazywanych przez podatnika w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Późne dostarczenie

Wystawienie dowodu np. zakupu nie kończy procesu jego rozliczenia. W praktyce bowiem mogą wystąpić przypadki, gdy podatnik otrzymuje dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu po dacie jego wystawienia. Takie sytuacje mają też miejsce w dostarczaniu dowodów do biur rachunkowych, co oznacza, że zachowanie chronologii w ewidencji może być kłopotliwe. Co więcej, brak ujęcia danego wydatku w księdze powoduje, że dochodzi do zawyżenia podstawy opodatkowania.

Ważny okres roczny

Minister finansów w wydanej interpretacji ogólnej podkreślił, że dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego później, może być zaksięgowany (ujęty) w pkpir w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Ważne, aby było to przeprowadzone do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony. Księgując (ujmując) ten dowód w księdze, w kolumnie drugiej podatnicy powinni wpisać datę zdarzenia gospodarczego. Jest to dzień, który wynika z dokumentu będącego podstawą dokonywania wpisu. Zatem późniejsze wpisanie danego kosztu nie powoduje zmiany daty jego poniesienia. Jeśli podatnik otrzymał dany dowód później lub z opóźnieniem przekazał go do biura rachunkowego, w kolumnie 17. księgi – „uwagi”, warto wpisać przyczyny późniejszego zaksięgowania (ujęcia) danego kosztu w prowadzonej księdze.

Stanowisko ministra finansów w opisanym zakresie z pewnością jest korzystne dla przedsiębiorców.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA