fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaPodatkiPracownik delegowany nie podróżuje służbowo

Pracownik delegowany nie podróżuje służbowo

Gdy pracodawca – mimo braku obowiązku nałożonego przepisami prawa pracy – zapewni oddelegowanemu pracownikowi nocleg i dojazd do miejscowości, w której będzie wykonywał pracę, to wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.

Takie wnioski wynikają z wydanej przez Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej indywidualnej interpretacji podatkowej z 25 maja 2023 r. (nr 0114 KDIP3-2.4011.320.2023.2.JK3). Jest to zatem całkiem świeże stanowisko fiskusa w tej sprawie. Swoje stanowisko KAS uzasadniła tym, że w przypadku wykonywania przez pracownika pracy w miejscu odległym od zakładu pracy (w tym poza granicami kraju) powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zrekompensowania pracownikowi wydatków, tak jak ma to miejsce w przypadku podróży służbowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

W tym kontekście warto przypomnieć, że Kodeks pracy nie zawiera terminu „delegacja” ani „delegowanie”. Przyjmuje się jednak, że przez delegowanie rozumie się wykonywanie zadań służbowych poza stałym miejscem wykonywania pracy lub miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”. Delegować poza stałe miejsce wykonywania pracy nie można bez zgody pracownicy w ciąży oraz pracownika opiekującego się dzieckiem do czasu ukończenia przez nie 4. roku życia.

Jak twierdzi jednak fiskus, odbywania pracy w miejscu odległym od zakładu pracy nie można utożsamiać ani z podróżą służbową, ani z pracą mobilną. Oddelegowanie, w przeciwieństwie do podróży służbowej, nie stanowi wykonania zadania służbowego (poza stałym miejscem pracy, na polecenie pracodawcy) rozumianego jako zdarzenie incydentalne w stosunku do pracy umówionej i wykonywanej zwykle w ramach stosunku pracy. Oddelegowanie dotyczy bowiem czasowego wykonywania pracy lub zadania służbowego w oddelegowanej miejscowości. Przy czym zgoda pracownika na czasową zmianę warunków umowy o pracę w zakresie miejsca wykonywania pracy nie oznacza automatycznego przekształcenia się pracownika oddelegowanego w pracownika mobilnego.

W konsekwencji, zdaniem fiskusa, nie sposób zastosować analogicznego rozwiązania do pracownika oddelegowanego i uznać, że zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania i transportu oddelegowanemu pracownikowi leży wyłącznie w interesie pracodawcy oraz służy wyłącznie realizacji obowiązku pracowniczego, tak jak ma to miejsce w przypadku pracownia mobilnego.

Tok rozumowania fiskusa jest zatem w tym przypadku taki: gdy pracownik incydentalnie musi wykonać jakieś zadanie poza miejscem normalnej pracy, to mamy do czynienia z delegacją, której koszty zgodnie z przepisami musi pokryć pracodawca. Musi zatem wypłacić diety, pokryć koszty noclegu, czy też dojazdu. Jeżeli natomiast pracownik zostanie oddelegowany, czyli na dłuższy czas skierowany do pracy w innym miejscu, to nie jest to żadna podróż służbowa czy delegacja, tylko praca w miejscu oddelegowania, nawet jeśli ma ona charakter czasowy. Zwyczajnie fiskus traktuje to tak, jakby taki oddelegowany pracownik był zatrudniony w miejscu oddelegowania.

Z tego organ podatkowy wysnuł wniosek, że w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku ciążącego na nim obowiązku nałożonego przepisami powszechnie obowiązującego prawa pracy – zapewni oddelegowanemu pracownikowi nocleg i dojazd do miejscowości, w której pracownicy będą wykonywać pracę, to wartość tych świadczeń stanowi dla pracownika przychód z innych nieodpłatnych świadczeń.

W takim przypadku – zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – mamy do czynienia ze świadczeniem, którego otrzymanie nie jest wynikiem zaistnienia zdarzenia o charakterze nietypowym lub okazjonalnym, lecz jest związane z wykonywaniem zadań służbowych w miejscu oddelegowania, tj. w nowym miejscu pracy przyjętym i zaakceptowanym przez pracownika w drodze porozumienia stron.

To z kolei prowadzi do wniosku, że w sytuacji braku tego świadczenia ze strony pracodawcy pracownik musiałby ponieść przedmiotowy wydatek. Zatem przyjęcie świadczenia oferowanego przez pracodawcę leży w interesie pracownika, gdyż jest równoznaczne z uniknięciem przez niego wydatku na zakwaterowanie i transport, jaki musiałby ponieść dla wykonania obowiązków służbowych zgodnie z postanowieniami umowy, którą zawarł z pracodawcą. Spełniony jest przy tym warunek dobrowolności świadczenia oraz spełnienia go w interesie pracownika, a wynikająca z tego korzyść jest przypisana indywidualnie do pracownika.

W rezultacie pracownicy uzyskają przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, od którego firma jest zobowiązana naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Amerykańska skarbówka zatrudni tysiące nowych poborców podatków

Amerykański urząd podatkowy szuka prawie 4 tysięcy osób, które będą tropić nieprawidłowości w regulowaniu należności wobec fiskusa wśród najbogatszych mieszkańców kraju.
2 MIN CZYTANIA

Unia znalazła sposób na to, by mieć nowe źródło dochodu

Komisja Europejska przygotowała przepisy, które pozwolą na zasilenie unijnego budżetu dodatkowymi środkami od państw członkowskich, w których swoje siedziby mają międzynarodowe korporacje.
< 1 MIN CZYTANIA

Krótszy tydzień pracy może dać firmom sporo korzyści [WYWIAD]

Wiele firm na świecie, ale również w Polsce testuje krótszy, np. czterodniowy tydzień pracy. W większości przypadków takie eksperymenty dają bardzo pozytywne rezultaty, korzystne i dla pracodawców, i pracowników – mówi w rozmowie z nami Jarosław Sobkowiak, prezes zarządu BDO Advisory.
3 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
4 MIN CZYTANIA

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Od lipca wyższe kary dla podatników

Od 1 lipca 2023 r. rośnie płaca minimalna, a razem z nią przewidziane przepisami kodeksu karnego skarbowego grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Nie koniec na tym. W przyszłym roku podatników czekają kolejne dwie podwyżki kar.
4 MIN CZYTANIA