fbpx
czwartek, 16 maja, 2024
Strona głównaPodatkiW czasie badania sprawozdania jeden podpis nie wystarczy

W czasie badania sprawozdania jeden podpis nie wystarczy

Jeśli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu przez biegłego rewidenta, to mimo że od 8 grudnia samo sprawozdanie może podpisać jeden członek zarządu, pod dokumentami związanymi z badaniem wymagany będzie nadal podpis wszystkich osób wchodzących w skład zarządu spółki.

Jeszcze niedawno zapowiadało się, że w przypadku przygotowania sprawozdań finansowych, rok 2022 przyniesie spore ułatwienia w związku z tym, że w spółkach z wieloosobowymi zarządami, sprawami sprawozdania będzie mógł zająć się jeden, wyznaczony członek zarządu. W praktyce, nie będzie to jednak takie łatwe.

Przypomnijmy – od 8 grudnia 2021 roku obowiązują przepisy umożliwiające (pod pewnymi warunkami) podpisywanie sprawozdania finansowego tylko przez jednego członka zarządu. Do 8 grudnia 2021 r. obowiązywała zasada, że sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Jeśli zatem spółką kierował trzyosobowy zarząd, to podpisy pod sprawozdaniem musieli złożyć wszyscy trzej członkowie zarządu spółki.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości umożliwiła dokonania tej czynności (podpisania sprawozdania) tylko przez jednego członka zarządu. Z tym jednak zastrzeżeniem, że pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu złożą oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie. Mogą też odmówić złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia.

W treści odmowy podpisu, oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, wskazuje się sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Nadal bowiem – obok członka zarządu – sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg.

Myliłby się jednak ten, kto założyłby, że obecnie wystarczy do wszelkich spraw związanych z przygotowaniem, złożeniem i badaniem sprawozdania finansowego upoważnić jednego członka wieloosobowego zarządu. Jest to niestety niemożliwe z uwagi na wymogi, jakie narzuca Krajowy Standard Badania 580 (KSB 580), który nadal wymaga składania określonych oświadczeń biegłemu rewidentowi przez wszystkich członków zarządu. Dotyczy to oczywiście tylko tych sprawozdań, które podlegają badaniu przez biegłego rewidenta (to, które sprawozdania podlegają badaniu określone jest w przepisach ustawy o rachunkowości).

Opisywanie wszystkich wymogów KSB 580 byłoby oczywiście w tym miejscu trudne. Niemniej warto zwrócić uwagę, że standard ten przewiduje m.in., że biegły rewident zwraca się do kierownictwa z wnioskiem o złożenie pisemnego oświadczenia, że kierownictwo wywiązało się z odpowiedzialności za sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej obejmującymi, gdzie to odpowiednie, jego rzetelną prezentację, zgodnie z warunkami zlecenia badania.

Oświadczenie takie musi podpisać cały zarząd. Podobnie jest z oświadczeniem, że kierownictwo przedstawiło biegłemu rewidentowi wszystkie odpowiednie informacje i zapewniło taki dostęp, jak uzgodniono w warunkach zlecenia badania oraz wszystkie transakcje zostały zaewidencjonowane i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.

Pisemne oświadczenia odnoszą się do wszystkich sprawozdań finansowych i okresów sprawozdawczych objętych sprawozdaniem biegłego rewidenta. KSB przewiduje przy tym, że pisemne oświadczenia powinny mieć formę listu oświadczającego, zaadresowanego do biegłego rewidenta. Co więcej, ze względu na swoją odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego i odpowiedzialność za prowadzenie działalności jednostki, od kierownictwa oczekuje się posiadania wystarczającej wiedzy na temat przyjętego przez jednostkę procesu sporządzania sprawozdania finansowego i zawartych w nim stwierdzeń, na których opierają się te pisemne oświadczenia.

Reasumując – mimo wprowadzonego uproszczenia w podpisywaniu sprawozdania finansowego, w przypadku spółek, których sprawozdania podlegają obowiązkowemu badaniu lub też które same się na takie badanie decydują, nie ma możliwości „wydelegowania” jednego członka zarządu spółki do załatwiania spraw związanych z przygotowaniem i złożeniem sprawozdania finansowego. Nadal aktywny udział w tym procesie muszą brać wszyscy członkowie zarządu wieloosobowego.

 

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA