fbpx
poniedziałek, 11 grudnia, 2023
Strona głównaPodatkiPodróże prezesa są kosztem spółki

Podróże prezesa są kosztem spółki

Wydatki na podróże służbowe prezesa zarządu, w tym koszty przemieszczania się między miejscem pracy w Polsce a miejscem zamieszkania za granicą, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki – wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Podatkową w sierpniu br.

W analizowanej sprawie prezes zarządu, będący jednocześnie wspólnikiem spółki, mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i regularnie podróżuje do Polski w celach służbowych. Zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę, na podstawie której spółka zobowiązuje się do pokrywania kosztów tych podróży. Uchwała określa maksymalną wysokość środków na podróże w danym roku obrotowym oraz zasady zwrotu tych wydatków. Spółka zwraca kwotę odpowiadającą cenie biletu lotniczego klasy ekonomicznej, przy czym ewentualne dopłaty do wyższej klasy biletu pokrywane są przez prezesa z własnych środków. Podobne zasady obowiązują również w przypadku podróży zagranicznych związanych z uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, targach czy konferencjach.

Podstawą do uwzględnienia tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów jest fakt, że nie są one jednostronnym świadczeniem na rzecz wspólnika. Zgodnie z interpretacją, wydatki te mają charakter wzajemny, ponieważ są związane z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez prezesa na rzecz spółki. Dodatkowo, przepisy podatkowe nie wyłączają możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rzecz organu wykonawczego spółki, różnych od wynagrodzenia.

W konkluzji interpretacja podatkowa potwierdza, że wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki.

Warto zwrócić uwagę, że w rozpatrywanej sprawie wątpliwości powstały w związku z wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów przez przepisy podatkowe wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

W tym kontekście organ podatkowy zwrócił jednak uwagę, że jednostronne świadczenie spółki na rzecz jej udziałowca to takie, któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie udziałowca na rzecz spółki. Jako jednostronne świadczenia uważane są więc sytuacje, gdy spółka kapitałowa wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika nie otrzymując w zamian żadnych świadczeń wzajemnych, czyli tylko jedna ze stron jest uprawniona, a druga tylko zobowiązana. A w rozpatrywanym przypadku do sytuacji takiej nie dochodzi, ponieważ występuje tu obustronne świadczenie (wzajemne): świadczenie na rzecz prezesa zarządu (wspólnika spółki) dotyczy wykonywanych przez niego na rzecz spółki określonych czynności.

Dyrektor KIS potwierdził też, że nie ma w tym przypadku zastosowania również art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, który przewiduje, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji, ponieważ zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni funkcję wykonawczą i nie jest organem stanowiącym. W ten sposób ustawodawca nie wyłącza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na rzecz organu wykonawczego innych niż wynagrodzenie.

(Interpretacja indywidualna wydana przez KIP w sierpniu 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.242.2023.3.PK).
Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Termin na złożenie informacji TPR przedłużony

24 listopada 2023 r. minister finansów podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR).
4 MIN CZYTANIA

Ulgi w PIT cieszą się w Polsce popularnością

W ubiegłym roku z różnych ulg w PIT skorzystało w Polsce ponad półtora miliona osób. Najczęściej byli to młodzi ludzie.
2 MIN CZYTANIA

Opublikowano projekt przepisów dotyczący dochodowych JPK

Od 1 stycznia 2025 r. dla największych podatników CIT obowiązkowe stanie się składanie JPK_KR. Równocześnie w życie wejdzie rozporządzenie MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Termin na złożenie informacji TPR przedłużony

24 listopada 2023 r. minister finansów podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR).
4 MIN CZYTANIA

Przy niepełnym wymiarze czasu pracy nadgodziny należą się szybciej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pracodawca nie może płacić za nadgodziny osobom zatrudnionym na część etatu tak jak osobom na pełnym etacie, czyli dopiero, gdy przepracują osiem godzin.
3 MIN CZYTANIA

Opublikowano projekt przepisów dotyczący dochodowych JPK

Od 1 stycznia 2025 r. dla największych podatników CIT obowiązkowe stanie się składanie JPK_KR. Równocześnie w życie wejdzie rozporządzenie MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4 MIN CZYTANIA