fbpx
wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiPodróże prezesa są kosztem spółki

Podróże prezesa są kosztem spółki

Wydatki na podróże służbowe prezesa zarządu, w tym koszty przemieszczania się między miejscem pracy w Polsce a miejscem zamieszkania za granicą, mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki – wynika z interpretacji indywidualnej wydanej przez Krajową Informację Podatkową w sierpniu br.

W analizowanej sprawie prezes zarządu, będący jednocześnie wspólnikiem spółki, mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i regularnie podróżuje do Polski w celach służbowych. Zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę, na podstawie której spółka zobowiązuje się do pokrywania kosztów tych podróży. Uchwała określa maksymalną wysokość środków na podróże w danym roku obrotowym oraz zasady zwrotu tych wydatków. Spółka zwraca kwotę odpowiadającą cenie biletu lotniczego klasy ekonomicznej, przy czym ewentualne dopłaty do wyższej klasy biletu pokrywane są przez prezesa z własnych środków. Podobne zasady obowiązują również w przypadku podróży zagranicznych związanych z uczestnictwem w spotkaniach biznesowych, targach czy konferencjach.

Podstawą do uwzględnienia tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodów jest fakt, że nie są one jednostronnym świadczeniem na rzecz wspólnika. Zgodnie z interpretacją, wydatki te mają charakter wzajemny, ponieważ są związane z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez prezesa na rzecz spółki. Dodatkowo, przepisy podatkowe nie wyłączają możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rzecz organu wykonawczego spółki, różnych od wynagrodzenia.

W konkluzji interpretacja podatkowa potwierdza, że wydatki związane z przemieszczaniem się prezesa zarządu pomiędzy miejscem wykonywania obowiązków a miejscem zamieszkania, gdzie wykonuje on swoje obowiązki zdalnie, a także inne podróże służbowe są realizowane w celach związanych z kierowaniem przez niego spółką. Zatem wydatki te ponoszone są w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów spółki.

Warto zwrócić uwagę, że w rozpatrywanej sprawie wątpliwości powstały w związku z wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów przez przepisy podatkowe wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego.

W tym kontekście organ podatkowy zwrócił jednak uwagę, że jednostronne świadczenie spółki na rzecz jej udziałowca to takie, któremu nie odpowiada wzajemne świadczenie udziałowca na rzecz spółki. Jako jednostronne świadczenia uważane są więc sytuacje, gdy spółka kapitałowa wykonuje świadczenie na rzecz swojego wspólnika nie otrzymując w zamian żadnych świadczeń wzajemnych, czyli tylko jedna ze stron jest uprawniona, a druga tylko zobowiązana. A w rozpatrywanym przypadku do sytuacji takiej nie dochodzi, ponieważ występuje tu obustronne świadczenie (wzajemne): świadczenie na rzecz prezesa zarządu (wspólnika spółki) dotyczy wykonywanych przez niego na rzecz spółki określonych czynności.

Dyrektor KIS potwierdził też, że nie ma w tym przypadku zastosowania również art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, który przewiduje, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji, ponieważ zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni funkcję wykonawczą i nie jest organem stanowiącym. W ten sposób ustawodawca nie wyłącza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków ponoszonych na rzecz organu wykonawczego innych niż wynagrodzenie.

(Interpretacja indywidualna wydana przez KIP w sierpniu 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.242.2023.3.PK).
Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA