Parlament Europejski przyjął przepisy dotyczące zasad ustalania wysokości najniższego wynagrodzenia w państwach należących do Unii Europejskiej.

W trakcie prowadzonych prac kierowano się założeniem mówiącym, iż wynagrodzenia w każdym państwie Unii mają być gwarancją godnego poziomu życia i płacy.

PE ostatecznie przyjął dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w całej Unii Europejskiej. 505 eurodeputowanych głosowało za, 92 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

Zapisy tych rozwiązań były ustalone przez parlament z Radą w czerwcu br.

Ustalenie poziomu minimalnego wynagrodzenia nadal pozostanie w gestii państw członkowskich. Będzie musiało ono jednak zapewnić mieszkańcom godny poziom życia, uwzględniający koszty utrzymania i ogólny poziom pensji w danym kraju. Dlatego zgodnie z brukselskimi wytycznymi jego wysokość powinna sięgać co najmniej 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto lub 50 proc. średniego wynagrodzenia brutto danego państwa.

Z tych rozwiązań będą wyłączone kraje, w których poziom najmniejszej pensji jest ustalany w drodze negocjacji zbiorowych (czyli obecnie w Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji, Włoszech i na Cyprze). Warunkiem jest uwzględnienie w negocjacjach co najmniej 80 proc. zatrudnionych osób.

Powyższe rozwiązania zostaną prawdopodobnie przyjęte ostatecznie przez Radę jeszcze we wrześniu. Od tego czasu państwa członkowskie będą miały dwa lata na ich realizację.

PAP

Poprzedni artykułOdbudowa Ukrainy pochłonie ponad 349 miliardów dolarów
Następny artykułPolityk, który chlubi się niskimi wydatkami publicznymi