fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaEnergetykaJeszcze większe przeregulowanie energetyki

Jeszcze większe przeregulowanie energetyki

7 września weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego, która implementuje do polskiego porządku prawnego szereg aktów prawa unijnego. Wbrew komunikatowi URE nie jest to ustawa prorynkowa, a wręcz przeciwnie – antyrynkowa, dająca jeszcze większą władzę urzędnikom.

Sam Urząd Regulacji Energetyki podaje kilka przykładów na to, że wymuszona przez Unię Europejską nowelizacja Prawa energetycznego jest zaprzeczeniem wolnego rynku.

Po pierwsze, od lutego 2024 r. nowelizacja wprowadza obowiązek zawierania wyłącznie umów kompleksowych z odbiorcami paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wcześniej istniała możliwość zawierania odrębnie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej albo umów kompleksowych.

Po drugie, Prezes URE może zawiesić stosowanie określonych przepisów czasowo wobec konkretnych podmiotów.

Po trzecie, ustawodawca poszerzył kompetencje Prezesa URE przyznając mu prerogatywę do opracowywania wytycznych co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych.

Po czwarte, ustawa przewiduje dodatkową, uznaniową i bardzo nieprecyzyjną przesłankę udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji, którą będzie rękojmia prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Prezes URE będzie mógł odmówić udzielenia koncesji, cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres w przypadku stwierdzenia, że koncesjonariusz nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej.

Po piąte, nowelizacja przyznaje Prezesowi URE uprawnienie do zmiany koncesji z urzędu.

Po szóste, nowelizacja nakłada na Prezesa URE szereg nowych obowiązków z zakresu monitorowania sytuacji (a tym samym ingerencji) na rynku energii elektrycznej.

Po siódme, ustawa wprowadza obowiązkowy udział przedsiębiorców w postępowaniach mediacyjnych przed Koordynatorem ds. negocjacji wobec odbiorców w gospodarstwach domowych i odbiorców aktywnych będących konsumentami. W przypadku braku udziału przedsiębiorstwa w takim postępowaniu Prezes URE może nałożyć karę w wysokości od 500 do 2000 zł.

Źródło: ure.gov.pl

Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL), tygodnikami „Do Rzeczy” i „Najwyższy Czas!”, oraz dwumiesięcznikami „Polonia Christiana” (i z serwisem pch24.pl) i „Magna Polonia”.

INNE Z TEJ KATEGORII

Firmy oczekują dotacji do magazynów energii

Polskie firmy niechętnie decydują się na zakup magazynów energii, bo dziś zwrot z tej inwestycji jest zbyt długi.
2 MIN CZYTANIA

Czekają nas olbrzymie podwyżki za prąd?

Jeśli rząd odejdzie od zamrożenia cen energii, to w 2024 roku Polacy będą musieli zapłacić za prąd o wiele więcej niż dzisiaj.
2 MIN CZYTANIA

Polska stanie się regionalnym hubem energetycznym?

Polski rząd liczy na to, że dzięki rozwojowi Terminalu FSRU 2 w rejonie Gdańska, nasz kraj stanie się hubem energetycznym dla państw regionu.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Trzecia siła z największą konwencją w Spodku

W sobotę 23 września Konfederacja zorganizowała największą konwencję partyjną tego sezonu wyborczego. Katowicki Spodek był niemal pełny kandydatów na parlamentarzystów i działaczy z całej Polski (ostatni raz takie tłumy w Spodku widziałem kilka lat temu na koncercie Kultu). Tym razem pierdyliardy złotych już nie leciały na publikę, ale nie zabrakło efektów specjalnych. Najważniejsza jest jednak merytoryka.
6 MIN CZYTANIA

UE chce przejmować kolejne obszary władzy!

Parlament Europejski chce, aby kolejne obszary, które tradycyjnie należą do wyłącznych kompetencji państwa, przechodziły spod władzy krajów członkowskich na rzecz brukselskiej centrali.
< 1 MIN CZYTANIA

WHO chce ograniczyć suwerenność państw

W Światowej Organizacji Zdrowia trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, które – jeśli zostaną uchwalone – doprowadzą do ograniczenia suwerenności państw na rzecz WHO.
2 MIN CZYTANIA