fbpx
wtorek, 26 września, 2023

Tomasz Cukiernik

Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL), tygodnikami „Do Rzeczy” i „Najwyższy Czas!”, oraz dwumiesięcznikami „Polonia Christiana” (i z serwisem pch24.pl) i „Magna Polonia”.

- REKLAMA -

Trzecia siła z największą konwencją w Spodku

Liderzy Konfederacji przede wszystkim zwracali uwagę, że ich formacja całkowicie różni się od wszystkich pozostałych dominujących partii. Poseł Krzysztof Bosek, jeden z liderów Konfederacji z Ruchu Narodowego, mówił, że Konfederacja nie myśli w perspektywie wyborczej, tak jak inne partie, a jej polityka nastawiona jest na długookresowe interesy narodowe. Program formacji ma przynieść Polsce korzyści na dekady, a nawet na sto lat. Tak rządzi się w Chinach.Z kolei dr Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei wchodzącej w skład Konfederacji, podkreślił, że...

UE chce przejmować kolejne obszary władzy!

Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego przygotowała raport o zmianie traktatów Unii Europejskiej. Jak czytamy w "Gazecie Polskiej Codziennie", wynika z niego, że krajom członkowskim należy odebrać "możliwość wyłącznego decydowania m.in. o swojej polityce bezpieczeństwa, polityce podatkowej, o bezpieczeństwie energetycznym, zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce wodnej i leśnej i wielu, wielu innych aspektach". Ubezwłasnowolnienie krajów członkowskich Co więcej, w raporcie PE pojawiła się też propozycja, by w 65 obszarach wyeliminować zasadę jednomyślności w głosowaniach.Zdaniem Anny Zaleskiej, europosłanki PiS, działania te mają na celu ubezwłasnowolnienie państw...

WHO chce ograniczyć suwerenność państw

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne to najważniejszy instrument Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej. W trakcie prac nad zmianami państwa zgłosiły dużą liczbę poprawek zmieniających treść i zasady działania Przepisów. Zgłoszone poprawki zmierzają m.in. w kierunku poszerzenia kompetencji WHO kosztem uprawnień państw-stron. Uderzenie w suwerenność Z komentarza Instytutu Ordo Iuris wynika, że zaproponowane poprawki koncentrują się na zwiększeniu uprawnień WHO oraz nałożeniu dodatkowych obowiązków na państwa-strony, często kosztem ich suwerenności. Zgłoszone zmiany obejmują m.in....

Jak rząd Izerę budował…

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, iż zaangażowanie przez Prezesa Rady Ministrów w II poł. 2021 r. kwoty 250 mln zł ze środków Funduszu Reprywatyzacji w działalność spółki ElectroMobility Poland S.A., realizującej projekt budowy samochodu elektrycznego Izera było działaniem nierzetelnym i niosącym za sobą ryzyka co do gospodarności wydatkowania środków publicznych. Brak nadzoru W toku procesu decyzyjnego w KPRM nie tylko przyjęto uzyskanie przez spółkę określonych środków, ale również założono, że spółka środki te realnie może otrzymać. W konsekwencji Prezes Rady Ministrów przyznał...

Sankcje na Rosję? Jakie sankcje?

Niedawno pisałem na tym portalu, że Indie robią kokosowe interesy na coraz większym imporcie ropy naftowej z Rosji. Teraz okazuje się, że przynajmniej część tego indyjskiego importu jest przesyłana dalej – do Niemiec. Import szybko rośnie Jak informuje serwis Breitbart gwałtownie wzrósł import produktów naftowych przez Niemcy z Indii, które są oskarżane przez Unię Europejską i różne państwa o odsprzedaż importowanej rosyjskiej ropy reszcie świata. W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 r. wyniósł on 40 mln USD, podczas gdy w tym samym...

Eurokraci chcą ograniczyć prawo jazdy kategorii B

Chociaż z uwagi na wzrost masy własnej pojazdów coraz częściej mówiło się o konieczności podniesienia 3,5-tonowego limitu dopuszczalnej masy całkowitej samochodu dla podstawowej kategorii prawa jazdy B, to w Parlamencie Europejskim zrodził się teraz plan przepisów idących z dokładnie przeciwnym kierunku. Obniżenie masy dopuszczalnej Europarlamentarzyści proponują, by dopuszczalna masa całkowita dla prowadzenia samochodów w prawie jazdy kategorii B została obniżona do zaledwie 1,8 tony. Jednocześnie ma zostać wprowadzona nowa kategoria B+, możliwa do uzyskania po dodatkowym przeszkoleniu i zdaniu egzaminu, pozwalająca...

Małe firmy są wykańczane

Według różnych danych w pierwszym kwartale br. upadło ok. 100 tysięcy małych firm. Ale z obserwacji Ogólnopolskiej Federacji MŚP wynika, że upadłości było co najmniej dwa razy więcej. Zdaniem rozmówcy serwisu Money.pl Jerzego Romańskiego, wiceprezesa Ogólnopolskiej Federacji MŚP, „wiele firm nie jest w stanie zarobić nawet na pokrycie części lawinowo rosnących kosztów prowadzonej działalności”. Sektor MŚP zniknie Bardzo małe firmy walczą o przetrwanie, a ich najbardziej palącym problemem jest niepewność gospodarcza i chaos prawny – mówi w rozmowie z Money.pl Kamil Sobolewski,...

Wzrośnie opłata mocowa

Opłata mocowa została wprowadzona od początku 2021 r. na mocy przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy. Wpływy z parapodatku mają iść do wytwórców energii jako wynagrodzenie za gotowość dostarczania energii do sieci.Od 1 stycznia 2024 r. stawki opłaty mocowej netto, czyli bez podatku od towarów i usług wzrosną:z 2,38 zł do 2,66 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych rozliczanych w sposób ryczałtowy, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej; z 5,72 zł do...

Polska sprzeciwiła się genderowym radykałom

Jak pisze prof. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris: „Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT. Kilkadziesiąt uboższych od Europy krajów stanowi też ważną pulę głosów w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, gdzie UE od lat próbuje forsować wulgarną edukację seksualną i genderową indoktrynację najmłodszych oraz powszechny dostęp do aborcji, a także podważa pozycję rodziny i małżeństwa pod dyktando lobby LGBT. Wszystkie te cele miały być teraz osiągnięte...

Blokada za recenzję

Przez kilka miesięcy byliśmy z pisarzem Jarosławem Molendą znajomymi na Facebooku. Co jakiś czas komunikowaliśmy się nawet na Messengerze. Jakiś czas temu przeczytałem jego książkę pt. „Alfred Szklarski sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego”, a potem biografię „Nienacki. Skandalista od Pana Samochodzika”. W dzieciństwie i czasach młodzieżowych zaczytywałem się zarówno w serii Szklarskiego, jak i Nienackiego.Napisałem całkiem pozytywną recenzję tej drugiej pozycji i opublikowałem ją tydzień temu w tym serwisie: Wszystkie grzechy Nienackiego. Link do recenzji przesłałem...

Lewiatan ma swoje postulaty dla przyszłego parlamentu

Konfederacja Lewiatan przygotowała zestaw kilkudziesięciu propozycji gospodarczych w 14 obszarach, które powinny być zrealizowane w nowej kadencji parlamentu. Wśród nich warto wymienić kilka najważniejszych:– Zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej poprzez uporządkowanie procesu legislacyjnego, poprawę jakości, stabilności i czytelności stanowionego prawa. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez rząd przeglądu i analizy skutków wprowadzanych zmian prawnych wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej.– Przyjęcie strategii migracyjnej, określającej cele i mechanizmy polityki zatrudnienia, co jest konieczne z powodu pogarszającej się sytuacji demograficznej.– Przywrócenie w energetyce mechanizmów...

Raport NBP: Drastyczne wzrosty cen ziemi pod budownictwo

Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r.”. Wśród istotnych obserwacji dotyczących rynku nieruchomości autorzy raportu wymieniają m.in. następujące zjawiska:1. Szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 r. wyniosła ok. 6,5 bln zł, wobec 5,8 bln zł na koniec 2021 r. Szacowana wartość nieruchomości komercyjnych wynosiła około 380 mld zł, przy 355 mld zł w 2021 r.2. Zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności (wyniosła...

Meta usunęła konto Mentzena z Instagrama!

Stało się to w środku kampanii wyborczej, na 28 dni przed wyborami parlamentarnymi, w których formacja Mentzena – według sondaży – stanie się trzecią siłą polityczną w Polsce. Na swoim koncie na Instagramie prezes Mentzen miał 340 tys. obserwujących. Nie podano przyczyny Oczywiście nie wiadomo, z jakiego powodu konto zostało usunięte. Koncern Meta nie podał przyczyny, nie wskazał treści, która jego zdaniem jest niezgodna z regulaminem. "Jedyny komunikat sugerował, że udostępniam niebezpieczne treści, takie jak popieranie przemocy (?), ataku terrorystycznego (??)...

Gigantyczny wzrost importu z Ukrainy

Wbrew unijnej polityce Konfederacja zaapelowała o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu ochronę polskiego sektora rolniczego. W przeciwnym razie Polsce grozi utrata bezpieczeństwa żywnościowego.Olbrzymi wzrost importu Konfederaci zwrócili uwagę na olbrzymi wzrost importu z Ukrainy. W pierwszych tygodniach 2023 r. przywóz świeżych jaj z Ukrainy wzrósł niemal o 2,5 tys. proc.! W ciągu pierwszych ośmiu tygodni tego roku na teren Unii Europejskiej z Ukrainy wwieziono ponad 32 tys. ton mięsa drobiowego, co stanowi wzrost o prawie 100 proc. w porównaniu...

- REKLAMA -