W pierwszych sześciu miesiącach obecnego roku znacznie wzrosła wydajność pracy w polskim przemyśle.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, była w pierwszym półroczu obecnego roku o 12,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane na ten temat opublikował Główny Urząd Statystyczny w raporcie „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2022 r.”.

Jednocześnie średni poziom zatrudnienia w badanym okresie wzrósł o 1,2 proc., a przeciętnie miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto o 11,1 proc.

Między styczniem a czerwcem br. zanotowano znaczny wzrost sprzedanej produkcji całego przemysłu, który sięgnął poziomu 13,6 proc. Jest to, co prawda, mniej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. (18,2 proc.), ale wtedy ta dynamika wynikała w dużej części z odbudowy produkcji po jej znacznym ograniczeniu spowodowanym pandemią COVID-19.

W badanym okresie produkcja sprzedana była wyższa niż przed rokiem w 31 (z 34) działach przemysłu, których sprzedaż stanowiła ok. 95 proc. całości produkcji. Największe wzrosty zanotowano w firmach zajmujących się wydobyciem węgla, naprawą, konserwacją i instalacją maszyn i urządzeń oraz produkcją sprzętu transportowego (m.in. lokomotyw i taboru kolejowego).

stat.gov.pl

Poprzedni artykułChiny wykluczą Rosję z Pasa i Szlaku? Na razie Pekin wstrzymał nowe inwestycje
Następny artykułNepotyzm w unijnej instytucji! Włosi i Niemcy zajęli najlepsze stanowiska w EBC