Unijne instytucje zawarły porozumienie dotyczące wprowadzenia obowiązku informowania przez wszystkich pracodawców o wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w firmach.

system obrotu bezgotówkowego - grafika wpisu
Fot. Pixabay

Parlamentem Europejski i Rada Unii Europejskiej zawarły porozumienie w sprawie dyrektywy o środkach zapewniających przejrzystość wynagrodzeń.

Nowe przepisy zwiększą przejrzystość oraz możliwości egzekwowania zasady równości płac kobiet i mężczyzn oraz poprawią dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar dyskryminacji płacowej.

Pracodawcy zostaną zobowiązani do informowania o poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale w ogłoszeniu o naborze lub przed rozmową kwalifikacyjną. Jednocześnie przedstawiciele firm prowadzących rekrutację nie będą mogli pytać kandydatów o ich zarobki w przeszłości.

Zatrudnione osoby uzyskają możliwość żądania od pracodawcy informacji dotyczącej indywidualnego oraz średniego poziomu wynagrodzenia, uwzględniającego płeć i kategorie pracowników wykonujących tę samą pracę lub o równej wartości. Prawo to będzie przysługiwać wszystkim pracownikom, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 100 pracowników zostaną dodatkowo zobowiązane do publikowania informacji na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Pracownicy, którzy padli ofiarą dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, będą mogli uzyskać odszkodowanie w wysokości zaległych wynagrodzeń i związanych z nimi premii lub płatności rzeczowych.

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić kary za naruszenie obowiązujących zasad.

Po sformalizowaniu akceptacji dyrektywy przez unijne instytucje państwa członkowskie będą miały trzy lata na ich wprowadzenie do swoich systemów prawnych.

Poprzedni artykułSkracanie vacatio legis ogromnym problemem dla małych przedsiębiorstw
Następny artykułPozycja kobiet w MŚP jest coraz lepsza