fbpx
czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaZdrowieWHO chce ograniczyć suwerenność państw

WHO chce ograniczyć suwerenność państw

W Światowej Organizacji Zdrowia trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, które – jeśli zostaną uchwalone – doprowadzą do ograniczenia suwerenności państw na rzecz WHO.

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne to najważniejszy instrument Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej. W trakcie prac nad zmianami państwa zgłosiły dużą liczbę poprawek zmieniających treść i zasady działania Przepisów. Zgłoszone poprawki zmierzają m.in. w kierunku poszerzenia kompetencji WHO kosztem uprawnień państw-stron.

Uderzenie w suwerenność

Z komentarza Instytutu Ordo Iuris wynika, że zaproponowane poprawki koncentrują się na zwiększeniu uprawnień WHO oraz nałożeniu dodatkowych obowiązków na państwa-strony, często kosztem ich suwerenności. Zgłoszone zmiany obejmują m.in. propozycje, które mogą czynić wydawane przez WHO rekomendacje wiążącymi i postulują wprowadzenie na grunt omawianej regulacji koncepcji wspólnej, lecz zróżnicowanej odpowiedzialności, która polega na szeroko rozumianym wspieraniu państw rozwijających się przez państwa rozwinięte. Inna z propozycji wprowadza obowiązek udostępniania przez państwa-strony materiałów i próbek mikrobiologicznych oraz genetycznych na żądanie WHO.

Istotne zmiany mają dotyczyć również przyjęcia nowych przepisów o Stanie Zagrożenia Zdrowia Publicznego o Znaczeniu Międzynarodowym. Zgodnie ze zgłoszonymi poprawkami, w nowej wersji Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych zniesiony zostałby obowiązek uzyskania konsensusu z państwem-stroną, na którego terytorium wystąpiło zdarzenie, w przedmiocie wprowadzenia takiego Stanu. To bardzo daleko idące rozwiązanie, mocno ingerujące w suwerenność państw i mogące wywołać negatywne konsekwencje gospodarcze, np. w związku z utrudnieniami w handlu czy ruchu osób.

Zagrożona wolność słowa

Duże obawy może też rodzić propozycja zmian, na mocy których państwa-strony powinny współpracować i wspierać się wzajemnie w przeciwdziałaniu rozpowszechniania fałszywych i nierzetelnych informacji na temat wydarzeń związanych ze zdrowiem publicznym, środkami prewencyjnymi i działaniami antypandemicznymi w mediach, sieciach społecznościowych i innych sposobach rozpowszechniania informacji. Może to oznaczać uderzenie w wolność słowa.

Źródło: Ordo Iuris
Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje m.in. z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL) oraz tygodnikiem „Do Rzeczy”.

INNE Z TEJ KATEGORII

RFN – ujawniono prawdę o złej metodzie walki z pandemią

Z odtajnionych akt Instytutu Kocha – niemieckiej agencji zdrowia publicznego – wynika, że jego eksperci ostrzegali rząd federalny Niemiec przed obowiązkowymi maskami oraz niszczącym lockdownem. Niemiecka opinia publiczna jest wstrząśnięta raportem RKI.
3 MIN CZYTANIA

Wiatraki dewastują zdrowie i różnorodność biologiczną?

Obracające się turbiny wiatrowe wytwarzają nie tylko energię elektryczną, ale także infradźwięki. Szkodzą one zdrowiu okolicznych mieszkańców i w poważny sposób zaburzają równowagę biologiczną – uważa niemiecka badaczka.
3 MIN CZYTANIA

Ukraina stanie się ziemią obiecaną dla producentów marihuany

Ukraińskie władze zliberalizowały zasady produkcji konopi technicznych oraz zalegalizowały możliwość korzystania z marihuany w celach medycznych.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Unia Europejska jako niemieckie imperium w Europie

Dr Magdalena Ziętek-Wielomska stawia w swojej książce tezę, że unijne regulacje są po to, żeby niemieckie koncerny uzyskały przewagę konkurencyjną nad firmami z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
6 MIN CZYTANIA

Rocznica członkostwa w Unii

1 maja mija 20 lat, odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Niestety w polskiej przestrzeni publicznej krąży wiele mitów i półprawd na ten temat. Dlatego właśnie napisałem i wydałem książkę „Dwadzieścia lat w Unii. Bilans członkostwa”.
4 MIN CZYTANIA

Urojony klimatyzm

Bardziej od ekologizmu preferuję słowo „klimatyzm”, bo lepiej oddaje sedno sprawy. No bo w końcu cały świat Zachodu, a w szczególności Unia Europejska, oficjalnie walczy o to, by klimat się nie zmieniał. Nie ma to nic wspólnego z ekologią czy tym bardziej ochroną środowiska. Chodzi o zwalczanie emisji dwutlenku węgla, gazu, dzięki któremu mamy zielono i dzięki któremu w ogóle możliwe jest życie na Ziemi w znanej nam formie.
6 MIN CZYTANIA