Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 7-letnich obligacji nominowanych w euro emitowanych na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 500 mln euro, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów na poziomie ponad 900 mln euro. Obligacje zostaną wyemitowane 13 października 2021 roku i będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.

– Duże zainteresowanie transakcją pokazuje, że zagraniczni inwestorzy postrzegają polską gospodarkę jako silną i stabilną. Nasza oferta spotkała się z zainteresowaniem inwestorów, którzy dotychczas nie uczestniczyli w emisjach BGK. To pokazuje, że inwestorzy dobrze oceniają nasze działania. Zwiększyliśmy znacząco naszą aktywność w okresie pandemii – banki rozwoju, takie jak BGK działają antycyklicznie i reagują na zmianę wskaźników makroekonomicznych. Finansując programy wsparcia gospodarki, realizujemy naszą misję wspierania zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego – powiedział pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada.

W procesie budowy księgi popytu 55 inwestorów złożyło deklaracje nabycia obligacji, które zostały wycenione z marżą 45 punktów bazowych ponad stopę EUR Mid-Swap. Obligacje o wartości 500 mln euro zostały przydzielone inwestorom z 19 krajów. Księgę popytu współprowadziły banki: Citigroup, Commerzbank, ING Bank N.V, PKO Bank Polski oraz Banco Santander.

Jest to druga zagraniczna emisja na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC).

Wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie obligacji na rzecz FPC wyniesie, łącznie z emisją zagraniczną, blisko 137 mld zł.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews

Poprzedni artykułPodwyżka stóp nie obniży inflacji
Następny artykuł„Solidarność” apeluje o blokadę pakietu Fit for 55!