Do 24 sierpnia br. podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców mogą zgłaszać się do konkursu „Dostępność szansą na rozwój 2”. Działanie ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania, z których korzystać mogą osoby ze szczególnymi potrzebami – np. seniorzy i osoby z czasowymi lub trwałymi niepełnosprawnościami. Do przedsiębiorców trafi wsparcie szkoleniowo-doradcze m.in. w zakresie uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych o wartości 11 mln zł. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

dostępność szansą na rozwój 2 nabór wniosków - grafika wpisu
Program „Dostępność szansą na rozwój 2” to jedno z działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, które wpisuje się w rządowy program „Dostępność Plus”. Działanie ma uświadomić przedsiębiorcom, że inwestowanie w rozwiązania z obszaru dostępności może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej.
Firmy, które otrzymają dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia w obszarze technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnego projektowania. Jednak zakres tematyczny szkoleń i doradztwa nie ogranicza się jedynie do nowych produktów i usług. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się również jak dostosować swoje dotychczasowe produkty i usługi do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Adresatami konkursu są:
  • przedsiębiorcy
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
  • organizacje pracodawców
  • organizacje samorządu gospodarczego
  • organizacje związkowe.
Budżet konkursu to 11 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (wkład własny nie jest wymagany).
Więcej na stronie konkursu.
Poprzedni artykułDuże miasto małego biznesu
Następny artykułPolski Ład – zmiany podatkowe dla rodzin i ulgi na dzieci