Polskie przepisy są niezgodne z prawem europejskim. Zapłata VAT i jego odliczenie powinny następować w tym samym okresie, tak aby podatnik został całkowicie uwolniony od dodatkowych kosztów – ocenił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

czarna księga barier mr - grafika wpisu

TSUE wydał wyrok w kwestii rozliczania VAT w związku z nabyciem towarów na rynku wewnątrz unijnym. Zgodził się z wątpliwościami zgłaszanymi przez Rzecznika MŚP Adama Abramowicza.

– To bardzo ważny wyrok dla polskich przedsiębiorców dokonujących nabyć wewnątrzwspólnotowych – zaznacza Paweł Chrupek, radca prawny i doradca podatkowy, pełnomocnik Rzecznika MŚP w postępowaniu przed TSUE

Polskie przepisy prowadzą do tego, że przedsiębiorca jedynie ze względów formalnych (np. daty/momentu ujęcia faktury w rejestrze) musi de facto ponieść dodatkowy wydatek w postaci odsetek.

„Koszt ten wynika jedynie z faktu, że ze względu na wymogi formalne wprowadzone przez polskiego ustawodawcę nie będzie mógł rozliczyć podatku naliczonego oraz należnego w tym samym okresie rozliczeniowym” – argumentował rzecznik MŚP.

Jak ocenił TSUE, stosowanie przepisów krajowych nie może uniemożliwiać odliczenia VAT w tym samym okresie co rozliczenie tej samej kwoty VAT jest niezgodne z prawem UE. Podobnie jak czasowe obarczenie podatnika kosztami VAT-u , tym bardziej – jak zaznacza TSUE – że żadna kwota nie jest należna organom podatkowym.

– Przepisy będące podstawą wyroku od początku budziły kontrowersje, co do ich zgodności z prawem Unii Europejskiej – zaznacza Paweł Chrupek. – Obowiązek zapłaty przez przedsiębiorcę odsetek będący skutkiem braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy pozostawał w sposób oczywisty w sprzeczności z zasadą proporcjonalności oraz neutralności podatku VAT.

Poprzedni artykułJaponia ruszyła z produkcją wodoru z węgla. A Polska ma zamykać kopalnie…
Następny artykuł5. edycja Kongresu 590 pod patronatem Prezydenta RP odbędzie się 5-6 maja w Warszawie