W ciągu pierwszego miesiąca trwania programu Polski Bon Turystyczny Polacy pobrali 886 tysięcy bonów na kwotę 759 mln zł, a do programu zapisało się już około 20 tysięcy podmiotów turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego chcących świadczyć swoje usługi.

rekordowe wakacje - grafika wpisu

Do końca sierpnia zrealizowano płatności bonem na kwotę ponad 172 mln zł. Lista podmiotów biorących udział w programie nadal jest otwarta, mogą przystąpić do niego wszyscy przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego, które realizują usługi hotelarskie lub turystyczne w Polsce.

– Cieszymy się, że zdążyliśmy z uruchomieniem Bonu Turystycznego jeszcze w czasie wakacji. Tempo było zawrotne, ale dzięki temu wiele polskich rodzin mogło spędzić ostatnie dni lata na wspólnym wypoczynku. Liczba bonów pobranych w pierwszym miesiącu jest bardzo zadowalająca. Czas na pierwsze podsumowanie przyjdzie w październiku. Zachęcamy do płacenia bonem także w okresie jesiennym i później zimą, wiosną podczas weekendowych wyjazdów czy ferii. Mamy przecież czas aż do marca 2022 roku. Chcemy, by oferta placówek, w których można płacić bonem stale rosła i pozwalała odkrywać Polskę na nowo, bo Polska jest piękna – mówi Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych od ponad miesiąca sprawnie realizuje zadania związane z bonem turystycznym. Świadczenia w formie bonu są przyznawane na każde dziecko, na które przysługuje tzw. 500 plus, czyli świadczenie wychowawcze albo dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie o pieczy zastępczej – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i podkreśla, że obsługa informatyczna i finansowa bonu turystycznego to kolejne, po tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym, zadanie ZUS. –Błyskawicznie rozbudowaliśmy i udostępniliśmy naszą Platformę Usług Elektronicznych dla podmiotów turystycznych oraz osób uprawnionych do bonu. Co ważne, bon jest ważny do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze, a za jego pomocą rodzice i opiekunowie mogą płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski – dodaje prezes Gertruda Uścińska.

Skutki obecnego kryzysu są odczuwalne w całej branży. Zgodnie z przewidywaniami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, liczba podróży międzynarodowych może spaść w tym roku o 60 proc., a w przypadku drugiej fali pandemii nawet o 80 proc. W Polsce sektor turystyczny odpowiada za około sześć proc. PKB i tworzy ponad 700 tysięcy miejsc pracy, a turyści zagraniczni tylko w 2019 roku zostawili w naszym kraju ponad 37 mld zł. Wykazująca ogromny potencjał rozwoju branża została bardzo silnie dotknięta, jednak problemy sektora turystycznego oznaczają również straty poniesione przez inne sektory gospodarki. Dlatego tak ważne było podjęcie natychmiastowych środków wspierających i aktywizujących tę branżę oraz opracowanie rozwiązań służących minimalizacji strat, a jednocześnie wzmacniających siłę nabywczą gospodarstw domowych. Niebagatelną rolę w poprawie sytuacji odegra właśnie turystyka krajowa, a pomoc przedsiębiorcom i pracownikom, stymulowanie popytu dzięki pakietom socjalnym i kampaniom promującym oraz przywracanie zaufania podróżnych są dziś niezbędne dla odbudowania branży.

– Podobnie jak reszta świata Polska zmaga się ze spadkiem ruchu turystycznego i trudną sytuacją całej branży. Turystyka międzynarodowa (zarówno przyjazdowa, jak i wyjazdowa) jest w tym roku znacznie zredukowana. Przy ograniczeniach dotyczących podróży zagranicznych realizujemy plan wsparcia lokalnej turystyki, krok po kroku, z zachowaniem równowagi pomiędzy ochroną zdrowia i bezpieczeństwa Polaków a koniecznością ponownego ożywiania życia gospodarczego. Tegoroczny sezon turystyczny rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem, ale już pierwszy miesiąc po uruchomieniu programu pokazał, że niesie on konkretną pomoc i pomaga zarówno rodzicom, którzy mogą przeznaczyć dodatkowe środki na pobyt w hotelu, udział w obozach czy koloniach, jak i przedsiębiorcom, którym pozwala zachować płynność finansową – mówi Anna Salamończyk-Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
– Sektor turystyczny jest bardzo rozdrobniony i zróżnicowany, obejmuje też wiele współzależnych branż. Kluczowym wyzwaniem jest sprawienie, żeby wszystkie te powiązane elementy ponownie ze sobą współpracowały aby zapewnić odwiedzającym najlepsze doświadczenia turystyczne. Dzięki dostępności Bonu Turystycznego dla rodzin z dziećmi – także tych, które wcześniej nie mogły pozwolić sobie na wyjazd na urlop czy chociażby weekendową wycieczkę – wiele z nich mogło zaplanować wspólne wakacje. Wierzę, że wraz ze wzrostem ilości i jakości oferowanych usług turystycznych również w tzw. niskim sezonie Polacy będą korzystać z bonów równie chętnie jak w pierwszym miesiącu działania programu – dodaje Anna Salamończyk-Mochel.

Polacy, którzy nie wykorzystali bonu w sierpniu, mogą skorzystać z niego aż do 31 marca 2022 roku. Bon ważny jest także dla rezerwacji usług świadczonych po 31 marca 2022, o ile płatność za jego pomocą zrealizowana zostanie przed tą datą. Lista dostępnych obiektów oferujących usługi zakwaterowania, wycieczki, atrakcje i usługi touroperatorów dostępna jest na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej: www.bonturystyczny.gov.pl oraz www.polska.travel

Przedsiębiorcy i organizacje, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną za pośrednictwem profilu PUE ZUS.

źródło: Departament Komunikacji –
Ministerstwo Rozwoju

Poprzedni artykułKto w 2019 roku zapłacił największy CIT?
Następny artykułPo tarczach antykryzysowych – Polityka Nowej Szansy