Rada Przedsiębiorczości krytycznie odniosła się do projektu pakietu ustaw podatkowych „Polskiego Ładu” i zaproponowała rządowi „Pakt dla gospodarki”, którego celem byłoby przygotowanie nowego, bardziej sprawiedliwego i przejrzystego systemu podatkowego

rząd szykuje zmiany w progach podatkowych - grafika wpisu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został w ubiegłym tygodniu przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu.

W naszej ocenie, projekt w wersji skierowanej do prac w Parlamencie dowodzi braku poszanowania przez rząd zasad poprawnej legislacji oraz przejrzystości i przewidywalności systemu podatkowego. Pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa” – czytamy w komunikacie Rady.

Zwraca ona uwagę, że „setki zgłoszonych przez nas merytorycznych uwag do jakości proponowanych przepisów nie zostało uwzględnionych w ramach konsultacji społecznych”. Krytykuje zbyt szybkie – jej zdaniem – tempo prac nad projektem i przygotowywany „w ogromnym pośpiechu raport z konsultacji”, który odnosi się – jak podaje – jedynie do nielicznych ze zgłoszonych postulatów.

Negatywnie ocenia też modyfikację przepisów i regulacje, które nie zostały poddane opiniowaniu przez przedsiębiorców, w tym propozycję wprowadzenia już od 2022 r. minimalnego podatku przychodowego. Według Rady, podatek ten „poważnie skomplikuje obowiązujący system podatkowy”, a jego wpływu na sytuację finansową firm oraz dochody budżetowe nie sposób oszacować w ciągu kilku dni od chwili publikacji propozycji.

Tak obszerne i istotne zmiany wprowadzane do wszystkich kluczowych ustaw podatkowych, zmieniające obecnie funkcjonujące zasady systemu podatkowego oraz ingerujące w interesy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, nie mogą być uchwalane w pośpiechu” – zauważa dalej Rada.

Wskazuje, że uchwalenie zmian w kształcie, w jakim zostały skierowane do Sejmu „spowoduje niezliczone problemy ze stosowaniem nowych przepisów”.

Ocenia, że celem rządu powinno być stworzenie takich warunków, aby wiodącą formą zatrudnienia i pierwszym wyborem dla pracownika była, ze względu na swoją atrakcyjność i konkurencyjność wobec innych form świadczenia pracy, umowa o pracę. Wskazuje, że propozycja zawarta w Polskim Ładzie „idzie w zupełnie odwrotnym kierunku”.

Przyznaje, że „ze względu na konieczność zwiększania nakładów na ochronę zdrowia oraz pokrycie deficytu budżetowego, wynikającego także ze wsparcia udzielonego przedsiębiorcom, w dłuższym okresie niezbędne będzie znalezienie dodatkowych źródeł finansowania„.

Jesteśmy gotowi do prowadzenia rzetelnej dyskusji i analiz w celu znalezienia oszczędności oraz opracowania, a następnie wdrożenia nowego, bardziej sprawiedliwego i przejrzystego systemu podatkowego, jednak warunkujemy je podpisaniem z rządem 'Paktu dla gospodarki'” – czytamy w stanowisku.

Pakt ten miałby być kilkuletnim zobowiązaniem, zawierającym:

  • zapewnienie, iż nowe regulacje nie będą jeszcze bardziej komplikować systemu prawnego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
  • zapewnienie, iż nowe regulacje będą wprowadzane z odpowiednio długim vacatio legis i z poszanowaniem zasady dbałości o zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa,
  • wskazanie przez rząd parametrów jakie chce uzyskać w wyniku proponowanej reformy i czasu ich osiągnięcia; szczególnie w zakresie poprawy warunków funkcjonowania służby zdrowia oraz uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  • wskazanie obszarów polityki gospodarczo-społecznej, w których można szukać ewentualnych oszczędności bez ryzyka nadmiernego pogorszenia sytuacji ekonomicznej oraz konkurencyjności w tych obszarach.

Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana 24 marca 2020 roku. Tworzą ją: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Business Centre Club (BCC),  Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Polska Rada Biznesu (PRB), Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich (ZBP), i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

Poprzedni artykułDo polskich firm ma trafić ok. 140 mld zł ze środków UE w latach 2021-2027
Następny artykuł„Elektryk” w ślepej uliczce