Grupa robocza składająca się z przedstawicieli 9 instytucji rozpoczęła prace nad opracowaniem planu zwiększania wiedzy i umiejętności finansowych Polaków. Projekt realizowany jest przy wsparciu środków z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej i we współpracy z OECD.

spółki z indeksu WIG biją rekordy - grafika wpisu
Fot. PAP/Albert Zawada

Po stronie polskiej do realizacji projektu powstała grupa robocza składająca się przedstawicieli z Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Rzecznika Finansowego.

Spotkanie inaugurujące projekt „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej” odbyło się 20 października.

„Razem będziemy pracować nad planem zwiększania wiedzy i umiejętności finansowych Polaków, w tym określeniem priorytetów i głównych działań w obszarze edukacji finansowej. Będzie to pierwszy tego typu dokument w Polsce. W prace nad strategią chcemy włączyć szerokie grono interesariuszy zewnętrznych. Projekt podzielony jest na dwie fazy. Pierwsza pozwoli na analizę sytuacji bieżącej i poznanie potrzeb w zakresie edukacji finansowej. W wyniku drugiej fazy powstanie projekt strategii edukacji finansowej” – czytamy w komunikacie.

Prace te wpisują się również w realizację celów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie edukacji finansowej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Poprzedni artykułWartość pożyczek od firm pożyczkowych wzrosła we wrześniu o 81,3 proc.
Następny artykułPolacy wolą prywatną służbę zdrowia