Rząd chce, aby od 2024 r. wszedł zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu pasz zmodyfikowanych genetycznie.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wejdzie w życie już 1 stycznia 2024 r. Stanie się to na mocy przyjętego właśnie projektu noweli ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach, który został przygotowany przez resort rolnictwa.

KPRM wyjaśniła, że nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych regulacji w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Chodzi o ujednolicenie wymagań, jakie muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz, zgodnie z którymi mogą wytwarzać, przechowywać i transportować paszę leczniczą lub produkty pośrednie.

Jak dodano, nowe przepisy wprowadzą też system gromadzenia i unieszkodliwiania przeterminowanych bądź niezużytych pasz leczniczych lub produktów pośrednich. Wytwórnie pasz leczniczych i dystrybutorzy zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Projekt noweli zakłada również wprowadzenie pojęcia recepty weterynaryjnej na paszę leczniczą, która jest odzwierciedleniem funkcjonującego zlecenia na paszę leczniczą.

„Nowe rozwiązania poprawią skuteczność funkcjonowania rynku wspólnotowego UE, jeśli chodzi o wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej. Utrzymana będzie także silna pozycja Polski i konkurencyjność rodzimej produkcji zwierzęcej, a także usprawniony zostanie system gospodarowania niezużytymi bądź przeterminowanymi paszami leczniczymi lub produktami pośrednimi” – podsumowano w komunikacie.

PAP

Poprzedni artykułBezpieczeństwo żywnościowe sypie się na naszych oczach [NASZ WYWIAD Z J. K. ARDANOWSKIM]
Następny artykułPutin nie wykończy naszego sektora spożywczego, ale…