Dokładnie 25 lat temu Polska stała się członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i z tej okazji na Giełdzie Papierów Wartościowych odbyła się specjalna konferencja, podczas której rozmawiano o roli Organizacji w nowej postpandemicznej rzeczywistości.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, sekretarz generalny OECD Mathias Cormann, a także wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak.

– 25 lat temu Polska stała się pełnoprawnym członkiem OECD. Organizacja była pierwszą instytucją świata zachodniego o charakterze integracyjnym, do której nasz kraj został przyjęty po odzyskaniu suwerenności i przemianach ustrojowych – powiedział minister Piotr Nowak. – Przystępując do OECD polskie PKB per capita stanowiło 40 proc. średniej państw OECD, dziś wynosi blisko 70 proc. Polska w regionie Europy Środkowej stała się motorem wzrostu gospodarczego. W ostatnim 20-leciu w UE osiągnęliśmy największy wzrost udziału w wytwarzaniu unijnego PKB – dodał polityk.

Z kolei sekretarz generalny OECD Mathias Cormann stwierdził, że Polskę można przedstawiać jako przykład kraju, w którym można przeprowadzić transformację w stronę gospodarki rynkowej i państwa mogącego z „powodzeniem konkurować na globalnych rynkach”.

– Polegamy na doświadczeniu Polski, w tym względzie współpracując z krajami z Europy Wschodniej z Ukrainą na czele oraz z krajami Euroazji – podkreślił.

Podczas konferencji zaznaczono, że według Międzynarodowej Organizacji Pracy na koniec 2021 r. Polska osiągnie 1. miejsce w UE i 2. na świecie pod względem skali odbudowy rynku pracy w czasie kryzysu COVID-19. Według Cormanna było to możliwe zarówno dzięki środkom zaradczym rządu, ale też przeprowadzonej transformacji cyfrowej, która została w Polsce przyspieszona właśnie przez pandemię. Z kolei wiceminister rozwoju i technologii Marek Niedużak dodał, że sposobem na wyjście gospodarki z pandemii jest stworzenie trwałego i odpornego na wstrząsy modelu, który powinien być „niewykluczający, zielony i cyfrowy”.

Poprzedni artykułNowy pakiet „antylichwiarski” – rzeczywista potrzeba, czy cios w branżę?
Następny artykułDEBATA: Silny rynek kapitałowy to warunek rozwoju polskiej gospodarki