Polscy hodowcy drobiu zaapelowali do rządu w sprawie planowanego zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych.

Branża drobiarska z zaskoczeniem przyjęła informację dotyczącą wprowadzenia od 1 stycznia 2024 roku zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego. Decyzję taką podjęto 2 listopada, a hodowcy drobiu twierdzą, że odbyło się to bez jakichkolwiek konsultacji z ich środowiskiem.

„W tak trudnym dla branży czasie (Covid-19, grypa ptaków, wzrost cen pasz, koszty energii, konkurencja z mięsem drobiowym z Ukrainy) wprowadzenie zakazu stosowania GMO w żywieniu drobiu, doprowadzi do znacznego wzrostu kosztów produkcji i co za tym idzie utraty konkurencyjności polskiego sektora mięsa drobiowego, któremu grozi załamanie” – napisano w apelu. „W żadnym innym państwie członkowskim nie wprowadzono dotychczas zakazu stosowania soi GMO. W efekcie polski drób na terenie UE oraz na wszystkich rynkach eksportowych będzie musiał konkurować z mięsem opartym o znacznie tańsze pasze GMO” – dodano.

Zamiast wprowadzenia tego zakazu branża popiera intensyfikację działań mających na celu zwiększenie podaży pasz wytworzonych na bazie krajowych roślin białkowych. Autorzy listu wskazali jednak, że ich wdrażanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie prowadziło do obniżenia konkurencyjności polskiej branży drobiarskiej.

„Biorąc pod uwagę powyższe liczmy na zrozumienie naszych argumentów i apelujemy o wycofanie się z rozwiązań, które będą miały drastyczne skutki ekonomiczne dla hodowców oraz przemysłu drobiarskiego. Liczymy na konstruktywny dialogu ze środowiskiem rolniczym, wskazując na naszą otwartość w wypracowywaniu rozwiązań istotnych dla sektora rolno-spożywczego” – podkreślono w apelu.

Pod apelem podpisały się: Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Zrzeszenie Rolników i Producentów Indyk Lubuski, Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB”, POLDRÓB Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi, Regionalna Grupa Producentów Drobiu FARMER, Polska Federacja Hodowców Drobiu oraz Stowarzyszenie Innowatorów Wsi.

Poprzedni artykułPapierosy mocno podrożeją?
Następny artykułPolska a Europa – podwyżki cen energii