Rzecznik MŚP przekazał Marszałkowi Senatu RP uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Nie kwestionując założeń i samej idei projektu, rzecznik dostrzegł pewne problematyczne z punktu widzenia zasad wykonywania działalności gospodarczej rozwiązania, jakie przewiduje projekt.

Rzecznik MŚP wskazał w pierwszej kolejności, że w przypadku tak daleko idącej ingerencji w prowadzenie działalności gospodarczej, jaką zakłada projekt, przyjęty roczny termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji uznać należy za zbyt krótki i powinien ulec on wydłużeniu do 5 lat od dnia ogłoszenia, co znajduje potwierdzenie w dotychczasowym dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto, zdaniem Rzecznika MŚP, niezbędne jest doprecyzowanie zasad i gwarancji wysokości przyznawanych rekompensat dla przedsiębiorców tzw. branży futerkowej, przedsiębiorców prowadzących schroniska dla bezdomnych zwierząt czy wykonującym ubój rytualny, które powinny pokryć całkowity koszt utraty możliwości prowadzenia działalności objętej zakazem.

Pełne stanowisko – list Rzecznika MŚP do Marszałka Senatu znajdują się tutaj: https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/WPL.615.2020.PD_.pdf

Poprzedni artykułElektryczne auto w firmie? Na razie dziękuję
Następny artykułFaktoringiem w lockdown