Ministerstwo Finansów poinformowało, że od początku 2021 r. znacznie zwiększyły się dochody podatkowe w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

blokada środków na rachunku vat - grafika wpisu

W komunikacie rządu napisano, że dochody z podatku VAT w 2021 r. w porównaniu z  analogicznym okresem roku ubiegłego były wyższe o 19,7 proc., czyli o ok. 29,5 mld zł. Jeśli chodzi o podatek PIT, to dochody były wyższe o 14,4 proc. r/r, co przekłada się na 7,4 mld zł. Jeszcze bardziej, bo aż o 25 proc. (ok. 8,5 mld zł), wzrosły dochody z CIT. W górę poszły też dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier (5,7 proc. r/r – ok. 3,4 mld zł) oraz dochody od niektórych instytucji finansowych (8,8 proc. r/r. – ok. 0,4 mld zł).

Na koniec października 2021 r. Ministerstwo Finansów odnotowało nadwyżkę budżetową w wysokości 51,9 mld zł.

„Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2021 r. wyniosło 353,8 mld zł, tj. 67,6 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (356,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 2,3 mld zł, tj. 0,6 proc. Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 7,4 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,3 mld zł). W części 39 – Transport zrealizowano wydatki niższe o 4,8 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej. Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 4,7 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł). Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 4,4 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 3,1 mld zł” – wyjaśniono w komunikacie resortu.

Poprzedni artykułChiny ograniczają rynek reklam internetowych
Następny artykułDługi e-commerce rosną, ale już nie tak szybko