fbpx
piątek, 19 lipca, 2024
Strona głównaBiznesJak właściwie ułożyć statut fundacji rodzinnej?

Jak właściwie ułożyć statut fundacji rodzinnej?

Już od pół roku osoby zainteresowane instytucjonalnym zabezpieczeniem majątku rodzinnego, w tym zwłaszcza właściciele firm rodzinnych, mają możliwość założenia fundacji rodzinnej. Prawidłowo sformułowany statut pozwoli uniknąć w przyszłości nieporozumień i kłótni w firmie.

Ustawa o fundacji rodzinnej obowiązuje zaledwie pół roku, a do właściwego dla tych spraw Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło już 760 wniosków o jej rejestrację (dane na 4 grudnia 2023 r.). Interesariuszami i głównymi decydentami fundacji są na ogół członkowie rodziny związani z firmą. Naturalną rzeczą jest, że z biegiem czasu będą pojawiać się pomiędzy nimi różnice poglądów i spory. O ile wspólnicy i zarząd spółki handlowej w wypadku rozbieżności zdań muszą trzymać się zapisów Kodeksu spółek handlowych, o tyle wobec braku dostatecznie precyzyjnych regulacji statutowych podobna rozbieżność zdań w fundacji rodzinnej może bardzo szybko przekształcić się w trwały impas. Pojawienie się kontrowersji pomiędzy beneficjentami fundacji jest rzeczą naturalną, bo bywa, że należą do niej także osoby ze sobą niespokrewnione i o nie zawsze zbieżnych zapatrywaniach.

Chcąc uniknąć lub choćby złagodzić wewnętrzne konflikty pomiędzy fundatorami, które mogą skutkować wspomnianym impasem, zawczasu warto przemyśleć właściwe sformułowanie statutu fundacji.

Jak ułożyć tę „konstytucję” firmy?

Wewnętrzne funkcjonowanie fundacji i relacje między jej interesariuszami powinny zostać szczegółowo uregulowane właśnie w jej statucie. W skład zgromadzenia beneficjentów nie muszą wchodzić wszyscy beneficjenci fundacji rodzinnej. Beneficjentem jest każda osoba, która może otrzymywać od fundacji świadczenia (pieniężne, rzeczowe lub inne), względnie ma prawo do otrzymania mienia fundacji w razie jej rozwiązania. Te osoby mają po prostu zabezpieczać majątkowo fundację.

Beneficjenci mają prawo do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego fundacji, do dysponowania zyskiem, udzielania absolutoriów członkom organów, a także do powoływania i odwoływania zarządu po śmierci fundatora (w razie braku rady nadzorczej i odmiennych postanowień statutowych).

W praktyce fundatorzy najczęściej obejmują rolę jedynego albo dominującego członka zgromadzenia beneficjentów i jednocześnie członka zarządu fundacji. To jednak uczula na konieczność przemyślenia już zawczasu, w jaki sposób (i może przez kogo) zostaną obsadzone te organy po śmierci fundatora. Jest to tym ważniejsze dlatego, że krąg beneficjentów fundacji w ciągu lat może się zmienić (statut może przewidywać na przykład przystępowanie do fundacji przyszłych zstępnych fundatora).

Inne potrzebne regulacje statutowe

Dobrze sformułowany statut powinien normować kompetencje poszczególnych organów fundacji w zakresie m.in. zwoływania i odbywania zgromadzeń, a także sposobów komunikacji między beneficjentami a zarządem. Powinien mieć także zapisy dotyczące prawa głosu beneficjentów, a zwłaszcza jego odpowiedniego przyznawania oraz podziału tychże głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi sprawami.

Statut można zmienić

Statut fundacji rodzinnej to nie kanon biblijny – w przyszłości można go zmienić. Otwartość na zmiany statutu, a także odpowiednie zaangażowanie beneficjentów przy jego tworzeniu i ew. rewizji, mogą okazać się kluczowe dla ochrony majątku rodzinnego

(na podstawie opracowania E&Y)
Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Branża noclegowa liczy długi i wypatruje gości

Rusza sezon dla turystycznych obiektów noclegowych. Bez wątpienia przedsiębiorcy oferujący zakwaterowanie liczą, że w nadchodzących miesiącach utrzyma się tendencja z zeszłego roku, gdy liczba turystów, którym udzielono noclegów wzrosła o blisko 6 proc.
5 MIN CZYTANIA

„Drapieżne koty” z Polski sprawdziły się na polu walki. Ukraińcy zwiększają zamówienia

Polskie wozy bojowe Oncilla, wyprodukowane przez firmę Mista ze Stalowej Woli, doskonale sprawdziły się na polu walki. Na froncie walczy już setka transporterów. Ukraińska armia zamówiła kolejną partię „drapieżnych kotów”.
2 MIN CZYTANIA

Polski drób niedługo znajdzie się na azjatyckich stołach

– Produkujemy rocznie trzy miliony ton mięsa drobiowego. To najwięcej w UE – zaznacza Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG). Według niego, wysoka jakość rodzimego drobiu predestynuje go do sprzedaży nawet na tak wymagających rynkach jak Japonia czy Hongkong.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA