W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadal są dostępne pieniądze na wsparcie mikro, małych i średniej wielkości gospodarstw rolnych. Pierwszy nabór wniosków zamknięty zostanie już 15 listopada za dwa kolejne 18 listopada i do tego czasu ARiMR przyjmie aplikacje. Na aplikowanie o dotacje w ramach ostatniego naboru przedsiębiorcy mają czas do grudnia tego roku.

sugar_beet/Pixabay

Jakiego rodzaju działalność rolniczą, a w jej ramach – jakie zmiany w gospodarstwie rolnym mogą zostać dofinansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Będzie nieco (potrzebnej) wyliczanki. Zainteresowani jednak powinni dość szybko rozpoznać zakresy swojej działalności oraz potrzeby versus możliwości otrzymania dotacji i jej szacowane wielkości.

Na co najbliższe wsparcie?

Najkrócej – tylko do 15 listopada tego roku – będą dostępne pieniądze na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Chcąc otrzymać wsparcie, rolnik musi wymienić wierzchnią warstwę dachu w całości. Nie dostanie jednak dotacji na wymianę dachu na domu, a tylko na budynkach służących do produkcji rolniczej. Wsparcie będzie przysługiwać na pokrycie kosztów wymiany do 500 m2 dachu.

W ramach kolejnego naboru wniosków, trwającego nieco tylko dłużej, będzie można otrzymać pieniądze na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury (tzw. małe przetwórstwo).

Rolnik może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Do tych kosztów zalicza się m.in. koszty budowy i modernizacji budynków, innych budowli czy obiektów tzw. infrastruktury towarzyszącej. Także koszty zakupu maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności rolniczej oraz środków transportu, sprzętu komputerowego czy utrzymania domen rolniczych sklepów internetowych.

Wnioski można składać jeszcze do 18 listopada br., więc i w tym przypadku czasu zostało niewiele.

Na nowe maszyny i urządzenia oraz środki transportu

Inne, dotowane przez ARiMR w drodze refundacji cele obejmują: przetwarzanie produktów rolnych, rybołówstwo lub rozwijanie akwakultury przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do zwrotu będzie przysługiwać rolniczej firmie kwota w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale przy ograniczeniu kwoty całej dotacji do 3 mln złotych – dla mikroprzedsiębiorstwa, do 10 mln złotych – dla małej firmy oraz do 15 mln zł – dla średniej wielkości przedsiębiorstwa. Pod kosztami kwalifikowanymi rozumiane są przy tym naborze przede wszystkim zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń, nowych środków transportu spełniających normy niskiej emisji spalin, a wykorzystywanych np. do przewozu produktów rolnych oraz produktów rybołówstwa czy akwakultury.

Wnioski o dofinansowanie tego rodzaju inwestycji w ramach tego naboru można składać również tylko do 18 listopada tego roku.

Na wymianę starych słupów

Przy ostatnim naborze wniosków czas na ich składanie jest jeszcze dość długi, bo do końca tego roku (31 grudnia br.). Dofinansowaniu może podlegać wymiana chmielowych słupów impregnowanych kreozotem, ale tylko w niewielkich gospodarstwach, bo o obszarze maksymalnie do 5 ha upraw chmielu. Konkretna wysokość wsparcia została uzależniona od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego, czy odbiorca końcowy tej pomocy jest młodym rolnikiem (w wieku maksymalnie do 40 lat). Jeżeli nim jest, to refundacja wymiany na tzw. słupy kompozytowe wyniesie 102 217,5 zł/ha, a wymiana na słupy betonowe – 117 661,6 zł/ha. Pozostali rolnicy przy wymianie starych słupów na słupy kompozytowe mogą liczyć na refundację w wysokości 73 012,5 zł/ha zaś na słupy betonowe – 84 044 zł/ha.

Wnioski o dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów wciąż można składać – wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

ARiMR podsumowała pierwszą fazę naborów

Tylko do końca października tego roku do ARiMR wpłynęły 123 wnioski na prawie 379,5 mln zł od mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu.
Rolnicy i rybacy planujący działalność przetwórczą złożyli 35 wniosków na ogółem 9,8 mln zł wsparcia. O dofinansowanie pokrycia dachów wystąpiło 4183 właścicieli gospodarstw rolnych na łączą kwotę 54,6 mln złotych.

Poprzedni artykułEuropejski ranking siły nabywczej. Jak wypada Polska?
Następny artykułTajwan inwestuje w branżę półprzewodników na Litwie