W listopadzie znacząco spadła liczba i wartość kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorcom w Polsce.

Według danych Biura Informacji Kredytowej w listopadzie 2022 r. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o 9,5 proc. mniej kredytów niż rok temu. Aż o 21,4 proc. spadła natomiast wartość udzielanych kredytów.

„W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-46,6 proc.) mniej kredytów inwestycyjnych oraz o (-16,1 proc.) mniej kredytów obrotowych. Jedynie w przypadku kredytów w rachunku bieżącym dynamika była dodatnia i wyniosła (+2,5 proc.)” – poinformowało BIK. „Spadła w porównaniu do listopada 2021 r. wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych o (-60,3 proc.) oraz kredytów obrotowych o (-29,4 proc.). Tylko wartość kredytów w rachunku bieżącym udzielonych w listopadzie 2022 r. w porównaniu do listopada 2021 r. wzrosła o (+16,3 proc.)”.

BIK wyliczył, że w listopadzie 2022 r. mikroprzedsiębiorcom udzielono 11,2 tys. kredytów, wśród których prawie połowa to pożyczki na rzecz firm usługowych (49,2 proc.). Takie przedsiębiorstwa zaciągnęły 5,5 tys. kredytów. Następne są firmy usługowe, które zaciągnęły 2,6 tys. kredytów, co stanowiło 23,6 proc. całości.

„Z całkowitej kwoty 1,410 mld zł, banki udzieliły 539 mln zł (38,2 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 415 mln zł (29,5 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową” – czytamy w informacji prasowej BIK.

Od stycznia do listopada 2022 r. spadła liczba udzielanych kredytów firmom działającym we wszystkich sektorach, ale największy spadek odnotowano wśród firm handlowych (17,5 proc.) oraz produkcyjnych (17,1 proc.).

Jeśli chodzi o spłacalność kredytów, to w listopadzie 2022 r. najgorzej radziły sobie z tym firmy usługowe, a najlepiej przedsiębiorstwa produkcyjne. BIK zaznaczyło, że Indeks Jakości, czyli spłacania kredytów, pogorszył się we wszystkich branżach.

BIK

Poprzedni artykułDobrowolny ZUS bez szans
Następny artykułUkraina podnosi opłaty za przesył energii i rosyjskiej ropy