Rząd chce zlikwidować papierowe wnioski o rejestrację działalności gospodarczej.

bzak/Pixabay

W projekcie zamieszczonym w wykazie prac legislacyjnych rządu napisano, że wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można składać wyłącznie online i przewidziano tam rezygnację z papierowej formy wniosków.

W ten sposób rząd ma realizować postulaty przedsiębiorców, którzy twierdzą, że możliwość załatwienia spraw i odnalezienia informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w jednym miejscu i w ramach jednego konta jest niezwykle istotna.

Zawarte w projekcie rozwiązania dotyczące spółki cywilnej koncentrują się na stworzeniu instrumentów, które wspierałyby przedsiębiorców (wspólników spółki cywilnej) na każdym etapie ich funkcjonowania w spółce, np. poprzez zmniejszenie formalności w przypadku rejestracji spółki cywilnej, ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu wiarygodnych danych o spółce cywilnej.

Według projektodawców propozycja zmiany ma przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorców w obrocie prawnym i gospodarczym, w szczególności przy podejmowaniu działań „na odległość”. Za pomocą systemu teleinformatycznego CEIDG będzie możliwe szybkie i sprawne wykazanie umocowania udzielonego pełnomocnikowi.

PAP

Poprzedni artykułBank Światowy mówi, co może pomóc w rozwoju Polski
Następny artykułKolejny polski gigant wycofuje się z Rosji