Sezon 2022/2023 upłynie pod znakiem wyższych przeciętnych cen detalicznych owoców i warzyw.

Fot. Marcin Kalita

Według prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) w sezonie 2022/2023 przeciętne ceny detaliczne owoców i ich przetworów oraz warzyw i ich przetworów będą znacznie wyższe niż w sezonie 2021/2022. W efekcie spodziewane jest mniejsze spożycie produktów ogrodniczych i ich przetworów, szczególnie w uboższych rodzinach.

„Znacznie wyższe, niż w sezonie 2021/22, będą przeciętne ceny detaliczne owoców i ich przetworów oraz warzyw i ich przetworów. W październiku 2022 r. w porównaniu z październikiem 2021 r. przeciętne ceny detaliczne owoców i ich przetworów były wyższe o 14,7 proc. Ceny przetworów owocowych wzrosły o 25,4 proc., a owoców świeżych o 14,6 proc. Przeciętne ceny detaliczne warzyw świeżych wzrosły o 18,3 proc., a przetworów warzywnych o 14,9 proc.” – napisano w raporcie „Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy”.

Co do owoców, to prognozuje się, że podrożeją ceny skupu jabłek deserowych, ale nie przewiduje się znaczącego wzrostu cen skupu jabłek kierowanych do przetwórstwa. Powodem podwyżek jest wzrost kosztów produkcji w gospodarstwach ogrodniczych oraz wzrost cen eksportowych przetworów z owoców i osłabienie złotego wobec euro i innych walut. Słaby złoty pozwala na uzyskiwanie większych wpływów z eksportu liczonych w polskiej walucie i oferowanie wyższych cen dostawcom surowca. W przypadku warzyw, wyższe będą ceny skupu większości z nich, również tych uprawianych pod osłonami. Najbardziej podrożeje cebula.

W sezonie 2022/2023 udział spożycia bezpośredniego w rozdysponowaniu owoców wynieść może 28 wobec 29 proc. w sezonie poprzednim, a udział eksportu spadnie z 19 do 17 proc., przy czym udział dostaw do przetwórstwa wzrośnie z 52 do 54 proc. W zagospodarowaniu podaży warzyw udział dostaw do przetwórstwa wyniesie, tak jak w sezonie 2021/22, ok. 45 proc., eksportu wzrośnie z 13 do 14,5 proc., a spożycia bezpośredniego spadnie z 42 do 40 proc.

ISBnews

Poprzedni artykułFacebook ukarany za naruszanie prywatności i targetowane reklamy
Następny artykułCo wykańcza małe sklepy?