Osoby z niepełnosprawnościami i wykształceniem wyższym mają znacznie wyższe szanse na zatrudnienie od osób niepełnosprawnych, które są gorzej wykształcone.

Pexels.com

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podczas konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” powiedział, że niepełnosprawni z wykształceniem wyższym mają 70 proc. szans na znalezienie pracy, natomiast u gorzej wykształconych osób z niepełnosprawnościami szanse te maleją do kilkunastu procent. Zaznaczył on jednak, że w ostatnich latach nastąpiło rosnące zaangażowanie polskiego świata akademickiego w likwidowanie barier, jakie osoby z niepełnosprawnościami napotykały na uczelniach.

– Świat akademicki szuka rozwiązań dotyczących tego, gdzie człowiek z niepełnosprawnością może się kształcić i jakich technologii używać, aby go w tym wesprzeć – powiedział pełnomocnik rządu.

Paweł Wdowik dodał, że dodatkowo zaszła daleko idąca zmiana w samym podejściu do niepełnosprawności – z modelu medycznego na model oparty o prawa człowieka, wynikający z konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

– W tej chwili sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy nie ulega pogorszeniu. Fakt, że podmioty zatrudniające większą liczbę takich osób są beneficjentami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i otrzymują zachęty finansowe sięgające nawet 75 proc. wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, w znacznym stopniu stabilizuje tę sytuację – wyjaśnił Wdowik.

Z kolei Hubert Gęsiarz, prezes Fundacji Łódź Akademicka organizującej konferencję, wyraził przekonanie, że pracodawcy są otwarci na to, by zatrudniać więcej osób z niepełnosprawnościami, ale kluczem jest podnoszenie ich kompetencji.

– Na przestrzeni ostatnich 9 lat współczynnik osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy, z 70 proc. zmniejszył się do ponad 50. To oznacza, że osoby, które chcą być aktywne zawodowo coraz częściej znajdują zatrudnienie – zaznaczył.

PAP

Poprzedni artykuł„Solidarność” apeluje o skrócenie godzin otwarcia sklepów
Następny artykułMinisterstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami dla rynku kapitałowego