Celem tego konkursu, skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest sfinansowanie przez firmę kosztów przygotowania tak zwanego Eurograntu. Firma może pozyskać nawet 280 tys. zł bezzwrotnego wsparcia z funduszy europejskich. Nabór wniosków w nowej, tegorocznej rundzie rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 31 maja 2021 roku.

nowa edycja konkursu granty na eurogranty - grafika wpisu
Pixabay

Cały program Granty na Eurogranty ma charakter konkursu adresowanego do MŚP. Jego całkowity budżet wynosi w tym roku 5 mln zł. Realizowany będzie w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności programów: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE, oraz innych zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską.

Kto może wnioskować o wsparcie?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa w kilku rolach; może to być rola projektodawcy – w przypadku samodzielnego aplikowania o pieniądze lub koordynatora, partnera projektu, a także członka konsorcjum mniejszych firm, ubiegającego się wspólnie z innymi firmami o dofinansowanie. Udział mogą wziąć MŚP polskie lub mające siedzibę w Polsce. Dofinansowanie może sięgnąć stu procent kosztów kwalifikowanych.

Co można sfinansować?

Środki z dotacji można przeznaczyć m. in. na: sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której zostanie przygotowany projekt Eurograntu, a także kosztów opracowania studium wykonalności, organizacji spotkań (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz kosztów podróży służbowych). Ale także można je przeznaczyć na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz na działania związane z jego ewentualną korektą. W tym ostatnim przypadku można sfinansować koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE. Wolno także pokryć koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu. Pieniądze mogą posłużyć także na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Więcej informacji o Konkursie znajdziemy tu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty

Zeszłoroczna runda finansowania:
granty na eurogranty - I runda
źródło: PARP

 

Poprzedni artykułElektrownia atomowa musi powstać. Jesteśmy po słowie z Amerykanami
Następny artykułPolski ckm wz. 30, czyli nieznana historia amerykańskiej licencji, której… nie było