Zapłata podatku VAT i jego odliczenie powinny nastąpić w tym samym momencie – ocenił Trybunał Sprawiedliwości UE. Sąd uznał tym samym, że polskie prawo podatkowe jest niezgodne z unijnymi przepisami. Ministerstwo Finansów zapowiada propozycję zmiany przepisów w tym zakresie.

ministerstwo finansów zapowiedź zmian w odliczaniu VAT po wyroku TSUE - grafika wpisu
Źródło: gov.pl

18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-895/19 A. Wyrok dotyczy terminu odliczenia podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wyrok powoduje konieczność dokonania nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Ministerstwo Finansów zaproponuje niebawem zmiany w tym zakresie – poinformował resort.

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w kwestii rozliczania VAT w związku z nabyciem towarów na rynku wewnątrz unijnym. Zgodził się z wątpliwościami zgłaszanymi przez Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

TSUE zajmował się wnioskiem Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gliwicach, który rozpatruje spór podatnika z dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Polskie przepisy prowadzą do tego, że przedsiębiorca jedynie ze względów formalnych (np. daty/momentu ujęcia faktury w rejestrze) musi de facto ponieść dodatkowy wydatek w postaci odsetek.

Koszt ten wynika jedynie z faktu, że ze względu na wymogi formalne wprowadzone przez polskiego ustawodawcę nie będzie mógł rozliczyć podatku naliczonego oraz należnego w tym samym okresie rozliczeniowym – argumentowało Biuro Rzecznika MŚP.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE „Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE (…) należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy”.

Poprzedni artykułNord Stream 2 ma potencjał, by naruszać interesy Ukrainy i Polski
Następny artykułBełchatów buduje centrum rozwoju kompetencji nowoczesnej energetyki