W dobie wstrzymywania środków z Unii Europejskiej dla Polski warto uważnie śledzić pojawiające się okazje dofinansowania działalności rozwoju firmy. Promowana jest cyfryzacja oraz innowacyjność produktowa i technologiczna. Dostępne są też środki wspierające ekspansję przedsiębiorców na zagraniczne rynki.

ccfb/Pixabay

Jeszcze do 29 czerwca br. firmy mogą zgłaszać się do konkursu zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Izraelskie Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority). Ze środków konkursu sfinansować można projekty badawczo-rozwojowe mające na celu rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie komercyjne.

Konkurs został zadedykowany mikro, małym i średniej wielkości firmom. Przedsiębiorca samodzielnie starający się o pieniądze może liczyć na 500 tys. zł dofinansowania, natomiast razem z inną firmą (czy firmami) – nawet na milion złotych. Z jednym zastrzeżeniem: dofinansowanie przyznane pojedynczemu podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. złotych (szczegóły konkursu: TU).

Dla MŚP od PARP

Warto też na bieżąco śledzić programy zarządzane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Niejednokrotnie pisaliśmy o tzw. Bonach na cyfryzację. Tylko w III kwartale ub.r. do przedsiębiorców trafiło 255 tys. zł dofinansowania na zakup oprogramowania, w tym usług chmurowych oraz sprzętu IT. W II kwartale tego roku można spodziewać się uruchomienia nowych środków z Funduszy Europejskich, służących przede wszystkim finansowaniu badań mających wesprzeć rozwój firmy oraz wprowadzanie innowacji i nowych narzędzi technologicznych. Na ten cel zostanie przeznaczonych łącznie 20 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Cyfryzacja MŚP została wpisana jako jeden z priorytetów unijnego wsparcia. Zaplanowany na lata 2021-2027 program „Cyfrowa Europa” zamyka się budżetem 7,5 mld euro, z czego jeszcze w tym roku do innowacyjnych, digitalizujących swoje procesy firm, ma trafić 1,25 mld euro. Z kolei w drugiej połowie 2022 roku wystartować ma jeszcze inny program – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Zarezerwowano w nim dla firm 7,9 mld euro.

Po ogłoszeniu konkursów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie rozpatrywało wnioski o dotacje mniejszych przedsiębiorców startujących w konkursach razem z dużymi korporacjami i instytutami naukowo-badawczymi, zaś małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować do PARP.

Na razie nie wiadomo jeszcze, na jakich warunkach będziemy mogli skorzystać ze środków z programów Connecting Europe Facility przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla sektorów transportu i telekomunikacji (w sumie do rozdysponowania w krajach unijnych będzie ponad 2 mld euro), a także na cyfryzację oraz zakup nowych technologii po pandemii COVID-19 z programu InvestUE (w sumie 26,2 mld euro).

Na ekspansję zagraniczną

Od 5 maja do 29 czerwca br. PARP będzie przyjmował wnioski na dofinansowanie kosztów wprowadzenia przez firmę produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne, w ramach konkursu „Internacjonalizacja MŚP”.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom działającym na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim uczestniczyć także konsorcja kilku firm, również z udziałem jednostek naukowo-badawczych.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 900 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza europejskiego obszaru gospodarczego i Szwajcarii) lub do 610 tys. zł (przy wyjściu na rynki należące wyłącznie do europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii). Zwiększono także kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Poprzedni artykułPolacy nie rozumieją Polskiego Ładu
Następny artykułFarma słoneczna dewastuje olbrzymie tereny w górach