fbpx
środa, 10 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiPodatkowe problemy z fundacjami rodzinnymi

Podatkowe problemy z fundacjami rodzinnymi

Skutki podatkowe rozwiązania działalności fundacji rodzinnej budzą kontrowersje tak przedsiębiorców, jak i ekspertów.

Uzasadnione wątpliwości budzi kwestia obniżenia podstawy opodatkowania, w przypadku kiedy „wartość mienia od momentu wniesienia go do fundacji spadnie poniżej wartości podatkowej tego mienia” – pisze E&Y w swojej najnowszej analizie poświęconej kwestiom opodatkowania w ramach nowej instytucji w polskim systemie prawnym nazywanej fundacją rodzinną.

Skąd wzięły się wątpliwości?

Fundacja rodzinna zasadniczo jest zwolniona z CIT. Jednak pewne zdarzenia będą skutkować opodatkowaniem. W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej, przekazane lub pozostawione do dyspozycji mienie podlega opodatkowaniu w stawce 15 proc., a podstawę opodatkowania stanowi wówczas wartość mienia, ale pomniejszona o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora.

„Przepisy podatkowe nie definiują jednak wprost pojęcia wartość mienia. Wskazują jedynie, że w przypadku, gdy mieniem są rzeczy, prawa lub inne świadczenia w naturze, ich wartość należy ustalać z zastosowaniem przepisów ustawy o CIT, które regulują zasady ustalenia wysokości przychodu w przypadku otrzymania świadczeń nieodpłatnych bądź odpłatnych jedynie częściowo” – czytamy w opracowaniu E&Y.

Wartość mienia jest to wartość rynkowa na moment rozwiązania fundacji. Z kolei wartość podatkowa mienia to jest wartość, o którą obniża się przychód podlegający opodatkowaniu na moment likwidacji fundacji rodzinnej. Została ona (ta wartość) zdefiniowana bezpośrednio w ustawie jako niezaliczona uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, jaka zostałaby przyjęta przez fundatora za taki koszt – gdyby to mienie zostało przez niego odpłatnie zbyte bezpośrednio przed wniesieniem go do fundacji rodzinnej. Z zastrzeżeniem, że może ona przekraczać wartości rynkowej mienia.

Fundacja rodzinna zapłaci więc 15 proc. CIT od wartości rynkowej posiadanego mienia ustalonego na moment jej rozwiązania, ale pomniejszone o historyczną wartość podatkową mienia, tj. wysokość kosztu podatkowego, jaki fundator mógłby rozpoznać przy sprzedaży tego mienia, na moment wnoszenia go do fundacji.

Wątpliwości może budzić kwestia obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku kiedy wartość mienia od momentu wniesienia go do fundacji spadnie poniżej wartości podatkowej tego mienia. Zdaniem ekspertów prawnych E&Y, podstawę opodatkowania należy ustalać całościowo, czyli od wszystkich składników mienia łącznie, a nie od każdego z nich odrębnie.

Jakie opodatkowanie PIT-em?

Ustawa o PIT wskazuje, że mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej stanowi tzw. przychód z innych źródeł. Jeżeli osobą uprawnioną do otrzymania mienia jest fundator bądź osoba z zerowej grupy podatkowej dla fundatora, przychód taki podlega zwolnieniu z opodatkowania. Dla osób z pierwszej i drugiej grupy podatkowej podlega on jednak opodatkowaniu stawką 10 proc., dla pozostałych osób – stawką 15 proc.

Opodatkowanie CIT „istotnym” obciążeniem

Rozwiązanie fundacji rodzinnej będzie skutkować opodatkowaniem CIT na poziomie samej fundacji oraz na poziomie osób uprawnionych do uzyskania mienia, innych niż fundator i osoby z grupy zerowej wobec fundatora. Przy CIT należy zwrócić uwagę, że ustawodawca wprowadził ostatecznie regulacje pozwalające obniżyć podstawę opodatkowania dla firm rodzinnych rozwijanych przez przedsiębiorców przez całe lata. Często bieżąca wartość rynkowa udziałów w spółce będzie istotnie wyższa, niż koszty ich objęcia, co będzie skutkowało „istotnym opodatkowaniem na moment rozwiązania fundacji rodzinnej”.

 

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA