fbpx
czwartek, 21 września, 2023
Strona głównaPodatkiPodatkowe problemy z fundacjami rodzinnymi

Podatkowe problemy z fundacjami rodzinnymi

Skutki podatkowe rozwiązania działalności fundacji rodzinnej budzą kontrowersje tak przedsiębiorców, jak i ekspertów.

Uzasadnione wątpliwości budzi kwestia obniżenia podstawy opodatkowania, w przypadku kiedy „wartość mienia od momentu wniesienia go do fundacji spadnie poniżej wartości podatkowej tego mienia” – pisze E&Y w swojej najnowszej analizie poświęconej kwestiom opodatkowania w ramach nowej instytucji w polskim systemie prawnym nazywanej fundacją rodzinną.

Skąd wzięły się wątpliwości?

Fundacja rodzinna zasadniczo jest zwolniona z CIT. Jednak pewne zdarzenia będą skutkować opodatkowaniem. W przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej, przekazane lub pozostawione do dyspozycji mienie podlega opodatkowaniu w stawce 15 proc., a podstawę opodatkowania stanowi wówczas wartość mienia, ale pomniejszona o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora.

„Przepisy podatkowe nie definiują jednak wprost pojęcia wartość mienia. Wskazują jedynie, że w przypadku, gdy mieniem są rzeczy, prawa lub inne świadczenia w naturze, ich wartość należy ustalać z zastosowaniem przepisów ustawy o CIT, które regulują zasady ustalenia wysokości przychodu w przypadku otrzymania świadczeń nieodpłatnych bądź odpłatnych jedynie częściowo” – czytamy w opracowaniu E&Y.

Wartość mienia jest to wartość rynkowa na moment rozwiązania fundacji. Z kolei wartość podatkowa mienia to jest wartość, o którą obniża się przychód podlegający opodatkowaniu na moment likwidacji fundacji rodzinnej. Została ona (ta wartość) zdefiniowana bezpośrednio w ustawie jako niezaliczona uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, jaka zostałaby przyjęta przez fundatora za taki koszt – gdyby to mienie zostało przez niego odpłatnie zbyte bezpośrednio przed wniesieniem go do fundacji rodzinnej. Z zastrzeżeniem, że może ona przekraczać wartości rynkowej mienia.

Fundacja rodzinna zapłaci więc 15 proc. CIT od wartości rynkowej posiadanego mienia ustalonego na moment jej rozwiązania, ale pomniejszone o historyczną wartość podatkową mienia, tj. wysokość kosztu podatkowego, jaki fundator mógłby rozpoznać przy sprzedaży tego mienia, na moment wnoszenia go do fundacji.

Wątpliwości może budzić kwestia obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku kiedy wartość mienia od momentu wniesienia go do fundacji spadnie poniżej wartości podatkowej tego mienia. Zdaniem ekspertów prawnych E&Y, podstawę opodatkowania należy ustalać całościowo, czyli od wszystkich składników mienia łącznie, a nie od każdego z nich odrębnie.

Jakie opodatkowanie PIT-em?

Ustawa o PIT wskazuje, że mienie otrzymane w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej stanowi tzw. przychód z innych źródeł. Jeżeli osobą uprawnioną do otrzymania mienia jest fundator bądź osoba z zerowej grupy podatkowej dla fundatora, przychód taki podlega zwolnieniu z opodatkowania. Dla osób z pierwszej i drugiej grupy podatkowej podlega on jednak opodatkowaniu stawką 10 proc., dla pozostałych osób – stawką 15 proc.

Opodatkowanie CIT „istotnym” obciążeniem

Rozwiązanie fundacji rodzinnej będzie skutkować opodatkowaniem CIT na poziomie samej fundacji oraz na poziomie osób uprawnionych do uzyskania mienia, innych niż fundator i osoby z grupy zerowej wobec fundatora. Przy CIT należy zwrócić uwagę, że ustawodawca wprowadził ostatecznie regulacje pozwalające obniżyć podstawę opodatkowania dla firm rodzinnych rozwijanych przez przedsiębiorców przez całe lata. Często bieżąca wartość rynkowa udziałów w spółce będzie istotnie wyższa, niż koszty ich objęcia, co będzie skutkowało „istotnym opodatkowaniem na moment rozwiązania fundacji rodzinnej”.

 

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Skarbówka pójdzie na rękę przedsiębiorcom

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany, którą mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom z punktu widzenia realizacji obowiązków podatkowych.
< 1 MIN CZYTANIA

Zakup okularów nie jest związany z przychodem firmy

Przedsiębiorcy, którzy próbują zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych są na przegranej pozycji. Fiskus nie pozwala na ujęcie tego typu wydatków w kosztach twierdząc, że mają one charakter prywatny.
8 MIN CZYTANIA

Wzrośnie opłata mocowa

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, w przyszłym roku podwyższone zostaną stawki tzw. opłaty mocowej, która jest elementem rachunków za energię elektryczną.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Polscy przedsiębiorcy wierzą, że pokonają problemy

Nasi przedsiębiorcy konfrontują się z bezprecedensowymi wyzwaniami, a jednocześnie wykazują zadziwiającą odporność i wiarę w dobrą przyszłość swoich biznesów.
3 MIN CZYTANIA

Koncerny samochodowe szpiegują swoich klientów!

Producenci samochodów nie tylko nie chronią prywatności klientów, ale gromadzone na ich temat – także intymne – informacje sprzedają firmom marketingowym. Gotowi są nawet, na każde wezwanie, przekazać je władzom czy organom ścigania.
3 MIN CZYTANIA

Nowe programy wsparcia dla firm sektora MŚP

Dostępne są już pieniądze na modernizację mikro, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w kierunku bycia bardziej eko, a także dla dobrze rokujących na rynku start-upów.
3 MIN CZYTANIA