Aż 58 procent firm, aktywnych także na Facebooku, odnotowało mniejsze przychody niż w 2019 roku, a co trzecia z nich była zmuszona zredukować zatrudnienie w następstwie pandemii. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą stopniowo dochodzić do normalności. Tymczasem mogą bronić się przed stratami przenosząc ciężar sprzedaży do sieci. Różna skuteczność sprzedaży przez kanały zdalne może być cenną wskazówką także dla rekruterów.

Wnioski nasuwające się z trzeciej fali badania ujętego w raporcie “State of Small Business”, przygotowanym we współpracy z Bankiem Światowym oraz OECD, wskazują na stopniowe wychodzenie światowej gospodarki z kryzysu pandemii oraz powrót firm do normalnej działalności. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy odsetek firm, które zawiesiły działalność spadł z 26 do 16 proc. Szansą na podratowanie sprzedaży jest przenoszenie jej ciężaru do internetu. Pozwala to obniżyć koszty związane z utrzymywaniem stałych placówek oraz personelu pracującego w trybie ośmiogodzinnym.

Światowe odczyty pokazują, że obecnie 45 proc. małych i średnich przedsiębiorstw aż jedną czwartą sprzedaży realizuje kanałami cyfrowymi. W 2019 roku było ich 37 proc., a rok wcześniej jeszcze mniej, więc można już mówić o trendzie wzrostowym.

Badanie uwzględnia także polskie MŚP i pokazuje, że 38 proc. małych i średnich polskich przedsiębiorstw działających na Facebooku podało (w lipcu br.), że w ciągu ostatniego miesiąca co najmniej 25 proc. ich sprzedaży zostało zrealizowanej za pośrednictwem internetu. W maju było to 42 proc., w czerwcu również 42 – lekki spadek można jednak tłumaczyć faktem, że maj i czerwiec należały jeszcze w wielu krajach, w tym i w Polsce, do miesięcy naznaczonych lockdownem.

Przy tym 28 proc. działających małych i średnich polskich firm podało w lipcu (w porównaniu do 31 proc. w maju i 31 proc. w czerwcu), że połowa ich sprzedaży szła przez kanały cyfrowe.

Skuteczne sprzedawanie

Co warte zauważenia 25 proc. zamkniętych przedsiębiorstw nie poddało się i zadeklarowało, że będzie działać dalej, ale online – i to nie tylko dzięki stworzeniu strony internetowej. Starsi przedsiębiorcy, określeni w badaniu jako osoby powyżej 40 lat, byli tylko nieco mniej skuteczni w sieci, bo o 17 proc. rzadziej osiągali co najmniej jedną czwartą sprzedaży za pośrednictwem kanałów cyfrowych – podano w badaniu.

Przy skuteczności sprzedaży przez sieć większe znaczenie ma wykształcenie, bo o połowę lepsze wyniki osiągały osoby z wykształceniem wyższym niż średnim i niskim.
Również – co należy odnotować – kobiety prowadzące firmy za pośrednictwem kanałów cyfrowych o 15 proc. częściej niż mężczyźni osiągały ponad połowę sprzedaży.

Raport powstał w oparciu o badanie zrealizowane na Facebooku w dniach 24-30 lipca 2020 roku wśród ponad 25 tysięcy właścicieli firm, menedżerów i pracowników na ponad 50 rynkach.

Poprzedni artykułWyjdą z zapaści, ale pokiereszowani
Następny artykułDlaczego warto przejść test NESAS?