Rząd zaprezentował projekt ustawy o obronie ojczyzny, który zakłada wzrost wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB w 2026 r.

Pixabay.com

Zgodnie z planem udział wydatków na obronność w PKB ma wynosić 2,2 proc. w 2022 r., 2,3 proc. w 2023 r., 2,4 proc. w latach 2024-25 a w kolejnych – 2,5 proc.

„W związku z sytuacją geopolityczną wokół Polski istotnego znaczenia nabiera intensyfikacja procesu rozbudowy potencjału obronnego kraju, w tym procesu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwiększenie stanu osobowego żołnierzy. Powyższe działania wymagają zwiększenia wysiłku finansowego Polski w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych” – napisano w uzasadnieniu projektu.

PAP Biznes wymienia też źródła, z których ma być finansowane zwiększenie wydatków na wojsko:
– wzrost wydatków z budżetu państwa poprzez zwiększenie dynamiki przyrostu wskaźnika udziału wydatków obronnych w PKB i osiągnięcia już w 2026 r. wskaźnika w wysokości 2,5 proc. (w aktualnym stanie prawnym parametr ten miał być osiągnięty dopiero od 2030 r.);
– utworzenie nowego źródła finansowania programu – Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – w którym zostaną istotnie rozszerzone źródła przychodów nowego Funduszu i jednocześnie utrzymane dotychczasowe przychody aktualnego funduszu celowego.

Poprzedni artykułDlaczego globalny łańcuch dostaw się zatkał?
Następny artykułPremier zdradził, kiedy wejdzie tarcza antyinflacyjna