Firmy z sektora MŚP dotknięte pandemią i zastojem w branży będą mogły we wrześniu wystąpić o kolejne pieniądze z tzw. postojowego. Warto zainteresować się także uzyskaniem w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) bezzwrotnego dofinansowania działalności. Ta mniej znana forma pomocy pozwala uzyskać wsparcie osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

2080 zł tyle wynosi wysokość zasiłku postojowego, naliczanego jako 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jest to już kwota netto, nie podlegająca opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

W przypadku rozliczających się na kartę podatkową wsparcie wynosi 1300 zł, czyli 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nie ma jednak kryterium spadku przychodów, które warunkuje uzyskanie pomocy w przypadku prowadzenia pozostałych rodzajów działalności gospodarczej.
Wypłata każdego, kolejnego „postojowego”, uwarunkowana jest złożeniem oświadczenia, że kondycja finansowa firmy od ostatniej wypłaty nie uległa poprawie.
Uwaga: „postojowe” przedsiębiorca może wziąć maksymalnie trzykrotnie.

Przypomnijmy: „postojowe” należy się firmom, które działały przed 1 lutego 2020 roku. Nie wszystkim jednak, bo wprowadzono istnieje kryterium przychodowe. Nie chodzi jednak o limit ograniczenia przychodów, czyli wielkości firmy, bo ten zniosła nowelizacja ustawy „covidowej”. Chodzi o wykazanie, że firma rzeczywiście ucierpiała w wyniku zamrożenia gospodarki. Musi więc ona udowodnić, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychody spadły o co najmniej 15 proc. – w porównaniu do miesiąca poprzedzającego.
Płatnikiem zasiłku jest ZUS. Wniosek można więc złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
Bezzwrotne dofinansowanie do prowadzenia działalności

Od 1300 zł do 2340 zł – tyle może uzyskać jednoosobowa firma. Ile dokładnie? To zależy od wielkości spadku przychodów. Maksymalnie jest to 7 tys. złotych. Jak to jest możliwe? To dlatego, że dofinansowanie można dostać od razu na 3 kolejne miesiące. Będzie ono wówczas wypłacane wówczas co miesiąc, a jego dokładna wielkość zostanie wyliczona przy uwzględnieniu spadku obrotów. Można je przy tym dostać nie na dłużej niż trzy miesiące.

Firma musi jednak wykazać, że łączne obroty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym były o co najmniej 30 proc. niższe w porównaniu do przychodów z analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Brany jest pod uwagę spadek w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym – w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Spadek obrotów jest rozumiany jako mniejsza sprzedaż towarów lub usług w ujęciu wartościowym lub ilościowym.
Gdy jest on wyższy od 30 proc. to pozwala uzyskać dofinansowanie w wys. 1300 zł. Wyższy od 50 proc. – już 1820 zł zaś przekraczający 80 proc. – 2340 zł.
Wnioski przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy tradycyjną pocztą lub elektroniczną – w takiej sytuacji należy je podpisać Profilem Zaufanym.
Warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest brak zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku. Firma musi też działać już przez minimum jeden rok od dnia złożenia wniosku o wsparcie. W okresie dofinansowania nie można też mieć zawieszonej działalności gospodarczej.

Poprzedni artykułKonstytucyjny limit 3/5 długu do PKB należy przemyśleć
Następny artykułOpracowany w Polsce FlyEye doceniony przez NATO