Jest potrzebny, wesprze finansowo rozwój innowacyjnych projektów. NCBR Investment Fund (NIF) to nowy, koinwestycyjny fundusz venture capital należący do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ma zostać wyposażony, w perspektywie najbliższych sześciu lat, w 700 mln złotych.

Specjalizacją tego kontrolowanego przez państwo funduszu będą inwestycje w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będące w fazie wzrostu lub już ekspansji, ale komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Dlaczego potrzebny jest taki fundusz? Bo sektor banków komercyjnych, ale i międzynarodowych firm venture capital jest bardzo wstrzemięźliwy – jeśli nie niechętny – finansowaniu młodych firm. Postrzega je bowiem jako firmy wysokiego ryzyka. Przedsiębiorstwa, często polskie, chcą korzystać z dorobku rodzimej nauki i opracowanych przez naszych naukowców innowacyjnych rozwiązań, ale potrzebują na to pieniędzy.

Wspólnie z partnerami

Oczywiście powstanie nowego funduszu o tym charakterze to też wsparcie rozwoju rynku venture capital w Polsce oraz działających na nim funduszy VC. Przede wszystkim tych, które nie posiadają wystarczających środków na inwestowanie większych projektów związanych z MŚP w obszarze B+R+I (tj. badania, rozwój, innowacje).

NCBR sam wyposaży fundusz w kapitał – będzie to 700 mln zł wpłacone przez właściciela do NIF w latach 2020-2026. W efekcie tzw. ticket inwestycyjny, czyli wartość pojedynczej inwestycji w projekt należący do innowacyjnego i młodego MŚP, został określony na od 3 do około 64 mln złotych.

NIF to nie tylko fundusz typu venture capital. Ma on także charakter funduszu private equity, a zarazem jest komercyjnym funduszem koinwestycyjnym. Oznacza to, że ryzyko inwestycji zostanie zdywersyfikowane (rozproszone), bo będzie wykładał pieniądze wspólnie z jednym lub wieloma Funduszami Partnerskimi – przy zachowaniu tzw. równości warunków (pari passu). Na wsparcie finansowe mogą liczyć firmy z sektora MŚP wychodzące z fazy seed (zalążkowej) i komercjalizujące projekty B+R+I, tj. implementujące wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych dla wprowadzenia określonego produktu lub usługi na rynek.

Polski pierwiastek i polskie badania

Trzeba podkreślić, że na potencjalne wzmocnienie kapitału mogą liczyć mikro, małe lub średnie firmy działające na rynku nie dłużej niż siedem lat i w dowolnej branży, ale cechujące się „polskim pierwiastkiem”. Co to oznacza? Oznacza to, że potencjalna spółka portfelowa musi mieć siedzibę w Polsce lub innych krajach OECD, a jej działalność powinna być prowadzona na terytorium Polski. „Polski pierwiastek” nie oznacza natomiast zwolnienia firmy od gruntownego badania sensowności inwestycji. MŚP zostanie prześwietlona przez NIF pod względem perspektyw biznesowych i ryzyka inwestycyjnego, a na samą inwestycję musi także wyrazić zgodę Fundusz Partnerski. Zarządowi NIF zależy na wsparciu praktycznego wdrażania w biznesie sukcesów środowiska akademickiego. Obecnie komercjalizacja obszaru B+R+I idzie bardzo ciężko – fundusz ma ambicję tę sytuację odmienić.

Firmy mogą liczyć na bardzo poważne wsparcie. NIF samodzielnie może zainwestować w dobry projekt realizowany przez firmę od 3 do 64 mln złotych, ale już wspólnie z Funduszem Partnerskim kwota ta rośnie nawet do 128 mln złotych.

Poprzedni artykułFiskus chce zarobić na spółkach komandytowych
Następny artykułWojna o zwierzęta, czy o pieniądze? Projekt ustawy, który rozwścieczył nie tylko rolników