fbpx
wtorek, 23 lipca, 2024
Strona głównaPodatkiPrzełom w kwestii ustalania obniżonych stawek VAT w UE

Przełom w kwestii ustalania obniżonych stawek VAT w UE

Rządy poszczególnych krajów Unii Europejskiej będą miały większe pole manewru w ustalaniu stawek VAT na towary i usługi. Ministrowie finansów krajów członkowskich zrobili we wtorek kolejny krok w celu znowelizowania dyrektywy o VAT.  Udało się dojść do porozumienia w sprawie tekstu dyrektywy, a to – jak podkreślają eksperci – stanowi przełom w trwających od ponad czterech lat negocjacjach.

Nowa dyrektywa aktualizuje wykaz towarów i usług, do których można zastosować obniżone, a nawet zerowe stawki VAT. Komisja Europejska w wydanym oświadczeniu stwierdziła, że wtorkowe ustalenia Ecofinu (ministrów finansów krajów Wspólnoty) odpowiadają aktualnej polityce Unii w zakresie zmian klimatycznych, transformacji cyfrowej i ochronie zdrowia publicznego. Co ciekawe, na liście „uprzywilejowanych” produktów po raz pierwszy znalazły się towary zaspokajające podstawowe potrzeby, takie jak np. przybory higieniczne dla kobiet.

Ważnym aspektem nadchodzących zmian jest eliminacja korzyści podatkowych dla produktów szkodzących środowisku, a przez to utrudniających walkę ze zmianami klimatycznymi. Z tego powodu państwa członkowskie do końca 2030 r. będą zobowiązane zaprzestać stosowania obniżonej stawki VAT na produkty i usługi, które „szkodzą zielonej transformacji”, takich jak: paliwa kopalne lub niektóre typy  nawozów.

Pełne dostosowanie unijnych przepisów dotyczących VAT do wspólnych priorytetów politycznych UE ma być również możliwe dzięki „Udostępnieniu wszystkim państwom odstępstw i zwolnień w odniesieniu do określonych towarów i usług, obecnie obowiązujących ze względów historycznych w niektórych państwach członkowskich, w celu zapewnienia równego traktowania i uniknięcia zakłóceń konkurencji. Istniejące odstępstwa, które nie są uzasadnione celami polityki publicznej innymi niż wsparcie unijnych działań w dziedzinie klimatu, będą musiały zostać zniesione do 2032 r.”.

Polska od lat wnioskowała o możliwość szerszego stosowania obniżonych i zerowych stawek VAT, w tym także na żywność. „Z dużym zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie dzisiejszego porozumienia. Natomiast nie chcemy czekać na formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę, co nastąpi już w 2022 r. Możliwość stosowania zerowej stawki VAT na żywność jest szczególnie ważna teraz, gdy w Europie mamy nasilone m.in. zjawiska inflacyjne. Dlatego cały czas podejmujemy starania o to, by Komisja nie zakwestionowała naszych działań w tym kierunku i dlatego w piśmie do komisarza Gentiloniego ponownie zaapelowałem o możliwość wprowadzenia przez Polskę zerowej stawki VAT na żywność na 6 miesięcy, licząc na przychylność KE” – czytamy w komunikacje opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Marta Mita
Marta Mita
Absolwentka handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Vigo w Hiszpanii, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z Unią Europejską, w szczególności tematyce wpływu prawa unijnego na gospodarkę krajów członkowskich, a także europeizacją społeczeństw w kontekście tożsamości narodowej obywateli. Autorka licznych artykułów poświęconych europejskiemu rynkowi pracy i polityce społecznej.

INNE Z TEJ KATEGORII

W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada jeszcze później niż w roku ubiegłym!

Już po raz trzydziesty pierwszy Centrum im. Adama Smitha oblicza Dzień Wolności Podatkowej. W tym roku przypada on w piątek 28 czerwca, dopiero w 180 dzień roku! Na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków, niezależnie od tego, jak się nazywają, w tym opłat i składek, które są przymusowe, pracujemy 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) z 366 dni, czyli o 8 dni dłużej niż w roku 2023.
5 MIN CZYTANIA

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Jak Europa walczy z kryzysem mieszkaniowym

Mieszkalnictwo stało się jednym z głównych wyzwań stojących przed Europą. Większość krajów doświadczyła w ostatnich latach eskalacji cen, która pozbawiła wielu obywateli dostępu do mieszkań.
4 MIN CZYTANIA

Unia wprowadza przepisy regulujące AI

W tym tygodniu Parlament Europejski zatwierdził akt regulujący przepisy o sztucznej inteligencji. Jest to pierwsza na świecie taka regulacja dotycząca AI, która wkrótce stanie się prawem w Europie.
4 MIN CZYTANIA

Recykling odpowiedzią na upadający przemysł wydobywczy?

Czy recykling starej elektroniki ograniczy problem niedoboru pierwiastków ziem rzadkich? Zdaniem Brukseli akt o surowcach krytycznych rozwiąże lata zaniedbań w europejskim sektorze wydobywczym.
4 MIN CZYTANIA