Czerwiec jest drugim miesiącem z rzędu, w którym realne wynagrodzenia w Polsce zmalały w porównaniu do 2021 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Pexels.com

Według informacji GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł, co oznacza wzrost o 13,0 proc. r/r. Analitycy Credit Agricole wskazują jednak, że po skorygowaniu zmiany cen wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w czerwcu o 2,2 proc. r/r wobec spadku o 0,3 proc. w maju. Oznacza to, że w czerwcu odnotowano spadek realnych wynagrodzeń, a winę za to ponosi inflacja.

„W naszej ocenie obniżająca się w ostatnich miesiącach nominalna dynamika wynagrodzeń może świadczyć o tym, że firmy w warunkach pogarszającej się koniunktury są coraz mniej skłonne podnosić wynagrodzenia, mimo utrzymującej się silnej presji płacowej związanej z rosnącą inflacją” – ocenili eksperci Credit Agricole.

Razem ze spadkiem realnych wynagrodzeń zmniejszyła się dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, która w czerwcu wyniosła 2,2 proc. r/r, podczas gdy w maju było to 2,4 proc. Zatrudnienie w czerwcu wzrosło o 5,1 tys. osób, ale był to głównie efekt prac sezonowych.

„Uważamy, że tendencja do spowolnienia wzrostu zatrudnienia będzie nasilała się w kolejnych miesiącach z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS wskazujące spadek wskaźnika dla przewidywanego zatrudnienia we wszystkich analizowanych branżach” – wyjaśnili analitycy banku.

Eksperci Credit Agricole nie mają wątpliwości, że przytaczane dane są dowodem na silne spowolnienie wzrostu PKB w Polsce.

PAP

Poprzedni artykułPGE zbuduje wielki magazyn energii elektrycznej. To projekt na skalę europejską
Następny artykułWarto zadbać o informatyczne zabezpieczenie firmy